Få vores nyheder på mail

Lavere energiudgifter giver danske industrivirksomheder konkurrencefordel

Nyhed   •   Dec 05, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse

Ny analyse fra Energistyrelsen viser, at danske industrivirksomheder har mærkbart lavere energiudgifter end deres udenlandske konkurrenter. Det giver konkurrencefordel på eksportmarkederne.

Energiudgifternes andel af industriens samlede produktionsværdi er lavere i Danmark end i udlandet. I Danmark udgjorde energiudgifterne i 2009 5,5 pct. af den samlede produktionsværdi, mens det tilsvarende tal for udlandet var 9,1 pct. Dansk industri har dermed en konkurrencefordel på 3,5 pct. i forhold til deres internationale konkurrenter. Det viser en analyse, som konsulentfirmaet DAMVAD har lavet for Energistyrelsen.

Konkurrenceevnen er forbedret i perioden fra 2001 til 2005 med 0,8 procentpoint og har fra 2005 til 2009 holdt sig stabil, selvom energiudgifterne som andel af produktionsværdien i både Danmark og udlandet er vokset i perioden.

De lavere energiudgifter gør danske virksomheder mere robuste over for internationale energiprisstigninger. Det skyldes, at danske virksomheders konkurrenceevne forbedres ved højere energipriser, idet færdigvarepriserne i udlandet alt andet lige vil stige 3,5 pct. mere end i Danmark, når energipriserne fordobles. Omvendt reduceres fordelen ved faldende energipriser.

Baggrund


Konsulentfirmaet DAMVAD’s analyse er foretaget på baggrund af internationale input-output-data for årene 2001, 2005 og 2009. I analysen beregnes de industrielle branchers samlede energiudgifter, hvori der både medregnes energiudgifter forbundet med produktion af halvfabrikata fra andre indenlandske brancher, og energiudgifter forbundet med produktion af halvfabrikata fra udlandet.

De beregnede energiudgifter er i basispriser, dvs. som udgangspunkt uden afgifter og transportomkostninger. For el, gas og varme indgår dog både produktionsomkostninger og distributionsomkostninger i basisprisen, og særligt for el indgår også PSO.

Læs notatet ”Energiudgifter og konkurrenceevne for dansk industri”

Læs Faktaark om konklusionerne i rapporten.

Læs DAMVAD’s rapport: ”Energiudgifter og Konkurrenceevne i Industrien

Kontakt:        

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, tlf. 33 92 68 56, e-mail: tfh@ens.dk og Sara Larsen, Energistyrelsen, tlf. 33 95 42 78, e-mail: sal@ens.dk

Notatet ”Energiudgifter og konkurrenceevne for dansk industri”,

Faktaark om Damvad rapporten,

Damvad's rapport ”Energiudgifter og Konkurrenceevne i Industrien”

Ture Falbe-Hansen

Pressechef

Center for Organisation

Tlf.: 25 13 78 46

tfh@ens.dk

 

Sara de Roepstorff

Fuldmægtig

Center for Klima og Energiøkonomi

Tlf.: 33 92 66 63

sal@ens.dk