Gå til indhold
Lilleholt indgår nyt samarbejde med Skotland om fjernvarme og energieffektivitet i bygninger

Nyhed -

Lilleholt indgår nyt samarbejde med Skotland om fjernvarme og energieffektivitet i bygninger

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
I dag mødes energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt med den skotske energiminister Paul Wheelhouse for at underskrive en ny samarbejdsaftale på fjernvarme og energieffektivitet i bygninger.

Skotland har sat fart på den grønne omstilling og har ambitioner om at reducere de samlede CO2-udledninger i 2050 med 80 %. I 2032 skal energiforbruget i bygninger være sænket med 15 % og udledningerne heraf med 23 % Med den nye aftale skal dansk viden om og erfaringer inden for fjernvarme og energieffektivitet i bygninger være med til at sætte turbo på den skotske omstilling.

”Skotland er frontløber på energi- og klimaområdet. Jeg er meget glad for at indgå en samarbejdsaftale, som jeg håber både kan understøtte Skotlands grønne omstilling og samtidig åbne op for danske energiløsninger. Skotland satser stort på både fjernvarme og energieffektivitet i bygninger, og her kan Danmark byde ind med viden og erfaring baseret på en 40 års ambitiøs omstilling ” siger Lars Chr. Lilleholt.

Også på klimafronten har Skotland meldt sig helt i front og har tidligere på året fremlagt en klimaplan, der skal vise vejen til 66 % reduktion i emissioner i 2032. Konkret vil de danske myndigheder byde ind med erfaringer om energipolitik, støtteordninger og ejerskabsformer inden for fjernvarmesektoren m.m.

Den skotske regering forventer, at der i 2020 vil blive brugt 5,4 PJ fjernvarme fordelt på 40.000 husholdninger. Den skotske organisation Heat Network Partnership har vurderet, at der frem mod 2020 vil blive investeret 200-440 mio. GBP for at realisere målet.

Fakta

  • Eksportordningen i Storbritannien opbygger myndighedssamarbejde for at formidle danske erfaringer med energipolitiske rammebetingelser og regulering til relevante myndigheder.
  • Storbritannien er Danmarks største eksportmarked for energiteknologi og -service. I 2017 blev der eksporteret for 18,4 mia. kr., hvoraf 256 mio. kr. direkte vedrørte fjernvarmeteknologi.
  • De skotske ambitioner på klima og energiområdet er at reducere de samlede CO2-udledninger i 2050 med 80 % i forhold til 1990. I 2032 skal energiforbruget i beboelse reduceres med 15 % og udledningerne herfra med 23 % i forhold til 2015. Derudover har den skotske regering en ambition om 50 % vedvarende energi i 2030.
  • Den skotske regering forventer, at der i 2020 vil blive brugt 5,4 PJ fjernvarme fordelt på 40.000 husholdninger. Den skotske organisation Heat Network Partnership har vurderet, at der frem mod 2020 vil blive investeret 200-440 mio. GBP for at realisere målet.

Pressekontakt

Lasse Bendtsen, 4172 3884, lasab@efkm.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark