Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Luk for gas til Ørsted ændrer ikke på Danmarks gas-situation

Energistyrelsen forventer i den nuværende situation ikke problemer med gasforsyningen.


Gazprom har som reaktion på Ørsteds udmelding om ikke at ville imødekomme det russiske krav om betaling i rubler meddelt, at de ikke vil levere mere gas til Ørsted. Det får ikke umiddelbart betydning for forsyningssikkerheden i Danmark, da EU’s gasmarked stadig fungerer. Ørsted og andre kan således fortsat købe gas på markedet.

”Gazproms beslutning ændrer ikke på Energistyrelsens vurdering. Vi har stadigvæk gas i Danmark, og vi regner ikke med, at den situation ændrer sig her og nu. Men Danmark har planer klar, hvis situationen bliver forværret” siger Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw.

Myndighederne arbejder med en række fokusområder for at sikre gas nok. Det handler både om biogas, om energibesparelser og om udfasning af gasfyr. Samtidig indgår Danmarks gaslagre i EU’s samlede beredskab. Senere på året åbner der en ny gasledning fra Norge og næste år åbner Tyra-feltet op igen efter at være blevet renoveret.

”Vi har været godt forberedt i Danmark. Ikke mindst fordi vi er langt med den grønne omstilling, hvor vi har meget biogas, fjernvarme og vindmøller. Men vi er forberedte og har nødplaner klar, hvis der skulle komme egentlig gasmangel.” siger Kristoffer Böttzauw.

Læs mere i Energistyrelsens pressemeddelelse fra 30. maj

Fakta om gasforbrug i Danmark og Rusland

  • 380.000 husstande benytter i dag naturgas til opvarmning via gasfyr. Det svarer til ca. 800.000 danskere
  • Over 1,8 mio. danske husstande har fjernvarme. 72% af al fjernvarme er grøn
  • I de første 18 uger af 2022 har russisk gas udgjort ca. 25% af EU’s gasforbrug
  • Tyrafeltet ventes at genåbne medio 2023. I 2024 vil Danmark samlet producere 151% af vores nuværende gasforbrug (Tyrafeltet + produktion af biogas)
  • Produktionen af vedvarende energi steg med 11,2% i første kvartal af 2022 sammenlignet med samme periode sidste år. I samme periode faldt forbruget af naturgas med 29,8% - blandt andet som følge af varmere vejr.
  • Andel af biogas i gasnettet er 27,2% pr. maj 2022

Kontakt

Pressechef for Energistyrelsen Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, 25 13 78 46
Teamleder for Kommunikation Morten Christensen, moc@ens.dk, 33 92 68 58 


Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark