Gå til indhold
Markedsdialog om Hesselø Havvindmøllepark

Nyhed -

Markedsdialog om Hesselø Havvindmøllepark

Energistyrelsen og Energinet afholder den 25. - 30. november 2020 markedsdialog for potentielle bydere og branchen om udbuddet af den kommende Hesselø Havvindmøllepark.


Hesselø Havvindmøllepark er den anden park, der blev aftalt i energiaftalen fra 2018. Med klimaaftalen fra 2020 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skal fremrykkes til 2027 og stå færdig samtidig med Thor Havvindmøllepark. Det betyder også, at forberedelserne af udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark skal gennemføres i en komprimeret tidsplan.

Hesselø Havvindmøllepark skal placeres i Kattegat nord for Sjælland og nettilsluttes i Hovegård, ca. 50 km. fra kysten. Der må leveres 1.000 MW i nettilslutningspunktet, mens der må opstilles mellem 800-1.200 MW på sitet. De sidste 200 MW er såkaldt overplanting, som koncessionsvinder f.eks. kan vælge at bruge til Power to X (PtX) eller til lagring (batterier).

Formål med markedsdialogen

Under markedsdialogen drøftes de væsentligste elementer i udbuddet med potentielle bydere og branchen, som derved får mulighed for at få indflydelse på de kommende rammer for udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark. Formålet er at optimere udbuddet for i sidste ende at opnå så gode bud som muligt, så der sikres mest vedvarende energi for pengene.

Markedsdialogen vil som udgangspunkt have fokus på følgende emner:

  • Tidsplan for udbuddet og processen frem mod 2027
  • Betingelser for prækvalifikation og antal prækvalificerede
  • Støttemodel
  • Finansielle betingelser og bodsforpligtelser
  • Muligheder for overplanting, PtX og batterier
  • Miljøundersøgelser
  • Muligheder for sameksistens med fiskeri
  • Projektet på land og nettilslutning

Markedsdialogen er virtuel

Grundet de nuværende COVID19-relaterede restriktioner har Energistyrelsen valgt udelukkende at afholde markedsdialogen virtuelt. Energistyrelsen udsender elektronisk materiale om ovenstående emner 14 dage, inden markedsdialogen begyndes. Herefter kan interesserede bydere og branchen aftale fortrolige bilaterale møder med Energistyrelsen og Energinet i de fire dage (den 25., 26., 27. og 30. november 2020), som markedsdialogen varer. Energistyrelsen vil informere nærmere om dette senere.

Derefter har deltagerne i markedsdialogen mulighed for at indsende skriftlige spørgsmål eller bemærkninger til Energistyrelsen, som Energistyrelsen og Energinet derefter vil samle op i en Q&A.

Yderligere information

Læs yderligere information om Hesselø-udbuddet på Energistyrelsens hjemmeside (rettet mod potentielle bydere)

Her kan du også skrive dig op til at modtage nyhedsbrev, hver gang der bliver lagt ny information eller nye dokumenter på siden.

Borgerrettet information findes her på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Projektleder Therese Kofoed Jensen, tkj@ens.dk, telefon (+45) 3392 6810

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark