Gå til indhold
Foto: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Foto: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Nyhed -

Massiv søgning til lynhurtigt bredbånd

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Ansøgningerne til regeringens bredbåndspulje er steget markant i år. Puljen er samtidig større i år end nogensinde før. Region Sjælland, Midtjylland og Syddanmark står for hovedparten af alle ansøgninger.

Sidste år var der 73 ansøgere til den statslige pulje til lynhurtigt bredbånd. I år er det tal næsten fordoblet til 137. Samtidig skal ansøgerne kæmpe om andel i det hidtil største støttebeløb – 110 mio. kroner. Der er indløbet ansøgninger for 150 mio. kroner, så ikke alle ansøgere får del i puljen.

”De mange ansøgninger til bredbåndspuljen viser, at der stadig er lokale områder i Danmark, hvor der ikke er adgang til hurtigt bredbånd. Det bekræfter mig i, at puljen er et godt supplement til den markedsbaserede udrulning af bredbånd i Danmark,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Forud for årets ansøgningsrunde blev rammerne for bredbåndspuljen justeret. Det har været et ønske fra regeringen og de øvrige partier i Folketinget, at særligt udkantsområder med ringe adgang til lynhurtigt internet skal tilgodeses.

Et blik i ansøgerfeltet viser, at det hovedsagelig er regionerne Sjælland, Midtjylland og Syddanmark, som har markeret sig med ansøgninger. Samtidig er antallet af ansøgere i Region Hovedstaden er faldet fra 22 i fjor til 12 i år.

”Jeg hæfter mig ved, at der er kommet hele 64 ansøgninger fra Region Sjælland, som er den del af Danmark, hvor bredbåndsdækningen er dårligst. Det er sundt for sammenhængskraften i Danmark, hvis alle danskere får del i den teknologiske udvikling,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Behandlingen af ansøgningerne forventes afsluttet i december, så de godkendte projekter kan få besked inden jul.

Fakta:

  • Der er modtaget 137 ansøgninger, som vedrører ca. 6.000 adresser.
  • Af de 137 ansøgninger kommer de 64 ansøgninger fra Region Sjælland, som er den region, hvor bredbåndsdækningen er dårligst.
  • Der er samlet søgt om tilskud på ca. 150 mio. kr. Der er ca. 110 mio. kroner til rådighed i puljen.
  • Behandlingen af ansøgningerne forventes afsluttet i december.
  • Kriterierne for puljen er justeret i forhold til tidligere. De nye kriterier tilgodeser i højere grad projekter fra tyndt befolkede områder.
  • Regeringen har foreslået, at der på FL19 afsættes 100 mio. kroner til bredbåndspuljen.

Se ansøgninger til bredbåndspuljen 2018


Kontakt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 41729184

Kontakt i Energistyrelsen: Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk / 25137846

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark