Få vores nyheder på mail

Materiale til markedsdialog om betingelserne for udbuddet af Thor Havvindmøllepark

Nyhed   •   Nov 15, 2019 12:13 CET

Energistyrelsen offentliggør et detaljeret dialogmateriale, som omhandler centrale emner og spørgsmål, som ønskes drøftet med markedsaktører på den kommende markedsdialog den 25. november 2019 i København.

På markedsdialogen vil Energistyrelsen og Energinet præsentere de væsentligste elementer i det kommende udbud og samtidig indsamle synspunkter fra potentielle bydere og investorer med henblik på at optimere rammevilkårene for udbuddet. Sigtet er i sidste ende at opnå lavest mulige budpriser, når der skal afgives bud på etablering af Thor Havmøllepark i 2021.

Hent dialogmateriale, markedsføringsmateriale og programmet for markedsdialogen den 25. november 2019.

Markedsdialogen finder sted den 25. november 2019 fra kl. 10.00 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Om Thor Havmøllepark

Thor havvindmøllepark er den første af de tre havmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018 og bliver med en kapacitet på 800-1.000 MW Danmarks største havvindmøllepark. Thor Havmøllepark forventes idriftsat senest i 2027.

Se Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse om Thor: "Ny aftale tager første skridt mod en støttefri fremtid for havvind".

For yderligere information om markedsdialogen og udbuddet af Thor Havmøllepark

Chefkonsulent, Jeppe Lundbæk, jel@ens.dk, telefon (+45) 3392 7553

Specialkonsulent, Søren Dale, sdp@ens.dk, telefon (+45) 3395 4323

Yderligere information om Thor: www.ens.dk/thor

Nyheder om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Du kan afmelde dig nyheder om Thor-udbuddet på same mail: thor@ens.dk