Få vores nyheder på mail

Midlertidigt stop for nye hulmursisoleringssager

Nyhed   •   Mar 16, 2017 13:04 CET

Energistyrelsens særkontrol af tilskud til hulmursisolering gennem energispareordningen er afsluttet, og der er fundet fejl i en række sager. Der er meddelt et 3 måneders stop for nye aftaler om støtte til hulmursisolering.

Energistyrelsen har som led i tilsynspligten med Energiselskabernes energispareindsats gennemført en særkontrol af en række sager, hvor der er givet tilskud til hulmursisolering hos slutbrugere. Der er gennemført en udførlig kontrol bestående af både markkontrol samt dokumentations- og aftalegennemgang i 49 sager og aftalegennemgang af yderligere 13 sager.

Formålet med særkontrollen har dels været at få et generelt indblik i, om energiselskaber og aktører (isolatører) lever op til Energispareaftalens krav til dokumentation af energibesparelser og dels at føre tilsyn med et antal specifikt udvalgte sager, hvor en ekstern part har påpeget et behov for kontrol.

Væsentlige fejl i mere end halvdelen af sagerne

Resultaterne af kontrollen viser, at der for sager om hulmursisolering er fejl blandt aktører og energiselskaber i forhold til at leve op til reglerne og forudsætningerne i Energispareaftalen. 37 af de i alt 62 kontrollerede sager vurderes at have mindst en væsentlig fejl.

Fejlene ses både i forhold til efterlevelse af Energispareaftalens krav til dokumentation af en forhåndsaftale med slutbrugeren, men også̊ i forhold til korrekt opmåling af det isolerede facadeareal samt opfyldelse af forudsætninger for den valgte standardværdi. Endvidere viser kontrollen, at kvaliteten af det udførte arbejde i 5 tilfælde ikke er tilfredsstillende.

Læs det samlede notat om særkontrollen og dens resultater.

Læs om yderligere baggrundsmateriale om særkontrollen og kontrol og evalueringer af energiselskabernes energispareindsats.

3 måneders stop for nye aftaler om støtte til hulmursisolering

På baggrund af den store mængde fejl har Energistyrelsen meddelt energispareaftalens parter, at der indføres et 3 måneders stop for energisparesager af denne type. Det er parterne indforstået med. Dette sker for at give mulighed for at overveje, hvordan dette område mest hensigtsmæssigt kan håndteres fremadrettet. Det betyder, at der ikke kan indgås nye aftaler med slutbrugere om isolering eller efterisolering af hulmure i Energiselskabernes Energispareindsats fra og med 22. marts 2017.


Kontakt

Kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen, mobil: 40 13 37 40, e-mail: hea@ens.dk

Vibeke Kjærbye, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 08, e-mail: vkj@ens.dk