Få vores nyheder på mail

Miljøvurdering af Frederikshavn Havvindmøllepark: Indkaldelse af idéer og forslag til Miljøkonsekvensrapport

Nyhed   •   Jul 03, 2019 12:57 CEST

Figur: Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen indkalder spørgsmål, idéer og forslag til indhold af den miljøkonsekvensrapport, som nu skal udarbejdes. Input til miljøvurderingen skal sendes til Energistyrelsen senest d. 14. august 2019.

Den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt meddelte den 21. december 2018 tilladelse til European Energy A/S til at lave undersøgelser for opstilling af havvindmøller øst for Frederikshavn. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapports indhold.

Et vigtigt formål med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik mm. Resultaterne af forundersøgelserne vil blive samlet i en miljøkonsekvensrapport, som skal indleveres til Energistyrelsen senest den 31. december 2020.

En forundersøgelsestilladelse giver ikke i sig selv ret til at opføre møller på en lokalitet, men tilladelsen giver European Energy ret til at lave specifikke undersøgelser på lokaliteten.

Input til miljøvurderingen skal sendes til Energistyrelsen på open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V senest d. 14. august 2019.

Materiale

Link til idéoplæg til miljøkonsekvensrapport.

Link til følgebrev til idéoplæg.

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstilling af op til 5 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 21,6-72 MW inden for et ca. 5,5 km2 stort område. De enkelte møller vil have en maksimal højde på 265 m.

Forundersøgelsesområdet ligger ca. 4,5 km øst for Frederikshavn Havn. Afstanden til kysten er ca. 4 km.

Se mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt: 

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, eller ved henvendelse til Energistyrelsen v/ Maria Louise Flachs (malfl@ens.dk) tlf. nr. 3392 7548; Troels Vinderslev (trvi@ens.dk) tlf. nr. 3392 7556 eller Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392 6690