Få vores nyheder på mail

Millioner på vej til energieffektive transportløsninger

Nyhed   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

To innovative transportprojekter skal være foregangseksempler på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Transportsektorens CO2-udledning udgør cirka en fjerdedel af den samlede danske udledning af drivhusgassen.

To nye projekter vil med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) derfor udvikle mere energieffektive transportløsninger.

Virksomheden Lithium Balance og Aalborg Universitet modtager sammen med to andre virksomheder 11,6 millioner kroner til et projekt, der skal fremme elektrificering af arbejdskøretøjer ved at sikre billigere og mere effektive batterier. Det skal øge bilernes konkurrenceevne og udbredelse.

Projektet GREENSHIP - Green Liner Shipping skal forøge kapacitetsudnyttelsen af containerskibe. Det er Danmarks Tekniske Universitet, der har fået en bevilling på 8,5 millioner kroner til projektet, som de gennemfører i samarbejde med blandt andet IT-Universitetet og Mærsk Line. Projektet vil kunne lede til en reduktion af udledningen af CO2 fra containershipping.

De to projekter bidrager hver især til at løse nogle af de udfordringer, der forsinker den grønne omstilling. Særligt på transportområdet er behovene store, og der er efterspørgsel efter innovative løsninger, som kan bringe os videre” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Transportsektorens energiforbrug er fortsat primært baseret på fossile brændstoffer, og det er derfor en særlig stor udfordring at få nedbragt transportens CO2-udledning og få reduceret andre miljøpåvirkninger.  

”Omstillingen til grøn transport kommer ikke af sig selv, men kræver en målrettet prioritering af forskning og innovation, så vi i Danmark kan udvikle nye teknologier og løsninger på de udfordringer, vi står over for på vejen mod en mere energieffektiv og miljøvenlig transportsektor”, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Pengene kommer fra den pulje til energieffektiv transport, som blev aftalt af regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2013.  Puljen udmøntes i fællesskab af DSF og EUDP.

Formålet med indsatsen er at få en mere energieffektiv og klimavenlig transportsektor og samtidig tilgodese samfundets behov for fortsat høj mobilitet for personer og varer som forudsætning for vækst og velfærd. EUDP’s bestyrelse og DSF’s programkomite for transport og infrastruktur har modtaget otte ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 90 mio. kr.

Man kan finde mere information om projekterne på denne hjemmeside:

http://www.energiforskning.dk/
 
Kontaktpersoner:

Det Strategiske Forskningsråds sekretariatet: Kontorchef Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 00  

EUDPs sekretariat: Kontorchef Nicolai Zarganis, tlf: 33 92 76 01

Energiforskning.dk

Biografibeskrivelser

Nicolai Zarganis

kontorchef

Center for Erhverv og Energieffektivitet

Tlf.: 3392 7601

nz@ens.dk