Få vores nyheder på mail

Nu åbner puljen for tilsagn om støtte til elektricitet fra husstandsvindmøller

Nyhed   •   Apr 24, 2017 15:14 CEST

Den 3. maj 2017 er det igen muligt at søge om tilsagn om støtte til elektricitet fra fabriksnye husstandsvindmøller i perioden 2017 inden for en pulje på 1 MW.

Fra den 3. maj 2017 til den 14. juni 2017 afholder Energinet.dk en ansøgningsrunde til 1 MW-puljen til husstandsmøller, hvor der kan søges om tilsagn om støtte til produceret elektricitet som leveres til nettet.

Der kan kun opnås tilsagn om støtte til elektricitet fra husstandsvindmøller, som endnu ikke er etableret. Det betyder, at man skal søge om tilsagn om støtte, før projektet er påbegyndt. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kan ydes tilsagn om støtte, hvis man modtager - eller påtænker at modtage - anden offentlig støtte. Det betyder eksempelvis, at du ikke kan modtage tilsagn om støtte til elektricitet fra husstandsvindmøller samtidig med, at du gør brug af håndværkerfradraget.

Ansøgningsprocedure

Du skal have et tilsagn om støtte fra Energinet.dk, inden du påbegynder dit projekt.

Når Energinet.dk anslår, om en ansøger er berettiget til tilsagn om støtte, vurderes den såkaldte ”tilskyndelsesvirkning”. Det betyder kort sagt, at det bliver vurderet, om ansøgeren har brug for støtte, for at projektet kan blive til noget, og at støtten er afgørende for, at møllen kan blive sat op.

Støtteordning anmeldt til EU-kommissionen

Energistyrelsen har primo 2017 anmeldt støtteordningen for husstandsvindmøller i perioden 2017-2020 til Europa-Kommissionen. Støtteordningen, der blev vedtaget i Folketinget i december 2015, har medført, at støtten til elektricitet fra husstandsvindmøller i 2017-2020 årligt nedsættes. I periode 2017-2019 ydes støtten inden for en pulje på 1 MW, mens støtten i 2020 ydes uden en pulje.

Ansøgninger til puljen sendes til Energinet.dk, der står for sagsbehandlingen og træffer afgørelse i sagerne. Man kan læse mere om ansøgningsproceduren på Energinet.dk’s hjemmeside.

Fakta:

  • Regler om tilsagn om støtte til elektricitet fra husstandsvindmøller i 2016-2020 kan findes i lov nr. 1877 fra 29. december 2015. Bestemmelserne trådte i kraft den 26. januar 2017.
  • Støttereglerne for 2017-2020 udmøntes i praksis i den nye nettilslutningsbekendtgørelse, der træder i kraft den 30. april 2017. Af nettilslutningsbekendtgørelsen fremgår reglerne om ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet fra husstandsvindmøller vedrørende puljeordningen i 2016-2019 herunder den årlige ansøgningsperiode og vedrørende støtteordningen i 2020 uden pulje. For at opnå pristillæg til husstandsvindmøller skal man ansøge om tilsagn om pristillæg, inden man påbegynder sit projekt.
  • Hvis en husstandsvindmølle, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energinet.dk, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.
  • Som noget nyt er der indsat regler om, at hvis en virksomhed har fået et krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, skal virksomheden have efterkommet dette tilbagebetalingskrav fuldt ud, inden virksomheden kan opnå tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg.

Kontakt: Fuldmægtig Tina Knudsen-Leerbeck, tlf. 33 92 67 17, e-mail: tkl@ens.dk