Gå til indhold
Nu åbner sidste runde med tilskud til kollektive varmepumper

Nyhed -

Nu åbner sidste runde med tilskud til kollektive varmepumper

Energistyrelsen åbner for sidste ansøgningsrunde til 2018-puljen, der støtter etablering af eldrevne varmepumper til grundbeløbsværkers fjernvarmeproduktion uden for kvotesektoren. Der kan søges frem til 1. november 2018.

De kraftvarmeværker, der modtager grundbeløb eller treledstarif kan nu igen ansøge om etableringsstøtte til varmepumpeprojekter. Der er i 2018 afsat en pulje på 27,9 mio. kr., der dækker op til 15 pct. af værkernes støtteberettigede etableringsomkostninger. I 2018 har Energistyrelsen indtil videre givet tilsagn til 16 varmepumpeprojekter med en samlet støttesum på 24,4 mio. kr.

Varmeværker, der ønsker tilskud til et varmepumpeprojekt, kan søge de resterende midler i en ny ansøgningsrunde. I denne ansøgningsrunde vil der være 4,2 mio. kr. til rådighed.

Ansøgningsrunden åbner den 1. september med ansøgningsfrist den 1. november 2018.

Ansøgningsskema og vejledning til tilskudsordningen er opdateret og ligger klar til brug på www.ens.dk/grundbeløb.

Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, kan søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats. Efter Energistyrelsens beregninger vil tilskuddet sammen med den varige lempelse af elvarmeafgiften med 15 øre/kWh betyde, at eldrevne varmepumper i de fleste tilfælde bliver mindst lige så attraktive som fliskedler.


Kort om tilskudsordningen:

Målgruppe:
Grundbeløbsværker dvs. kraftvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb 1 eller 2 eller treledstarif.

Støtteintensitet: Op til 15 % af de støtteberettigede etableringsomkostninger

Krav:

  • Varmepumpen skal være eldrevet
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme
  • Varmen skal erstatte fossile brændsler på anlæg uden for kvotesektoren
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for to år

I tilfælde af at ansøgningernes ansøgte støttesum tilsammen overstiger de tilbageværende puljemidler for 2018, prioriterer Energistyrelsen mellem projekterne.

Læs mere på www.ens.dk/grundbeløb

Kontakt: e-mail: grundbeloeb@ens.dk

Michele Rosa, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 38 56

Peter Bentzen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 75 22 

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark