Få vores nyheder på mail

Nu åbnes for ansøgninger til Risikoafdækningsordningen for geotermiboringer

Nyhed   •   Maj 01, 2020 14:11 CEST

Ekspertrådet for Risikoafdækningsordningen har offentliggjort vejledning og ansøgningsskema, så rettighedshavere af geotermitilladelser kan bruge ordningen til at minimere risikoen ved geotermiboringer.

Vejledningen og ansøgningsskemaet skal hjælpe ansøgere, som vil ansøge risikoafdækningsordningen for geotermiboringer. Ordningen kan søges af rettighedshavere af geotermitilladelser, som ønsker at minimere den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiboringer.

Se ansøgningsmaterialet på Ekspertrådets hjemmeside under ’Søg om deltagelse / søg om udbetaling’.

Oplysning om ansøgningsfrist, planlagte rådsmøder mm. kan ligeledes findes på rådets hjemmeside.

Baggrund:

Risikoafdækningsordningen er en frivillig ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Formålet er at fremme udnyttelsen af geotermisk energi ved at rettighedshavere af geotermitilladelser har mulighed for at ”forsikre” sig mod den økonomiske risiko, der er forbundet med geotermiske boreprojekter.

Det uafhængige ekspertråd består af formand Søren Berg Lorenzen og de fire medlemmer: Mikael Erlström, Bénédicte Crapez, Birgitta Jacobsen og Renée van Naerssen. Rådet udpeges af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Rådsmedlemmerne et er udpeget, så de tilsammen har indsigt og erfaring inden for reservoir- og geologiske forhold, boreteknologi, fjernvarmeøkonomi og jura.

Ekspertrådets opgaver:

Ekspertrådet træffer afgørelse om alle forhold vedrørende ordningen for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer, herunder:

  • Fastsætte vilkår for deltagelse i ordningen
  • Godkende deltagelse i ordningen
  • Godkende udbetaling af dækning
  • Udarbejde årsberetning til energi-, forsynings- og klimaministeren, og
  • Afgøre om ordningen skal lukkes

Energistyrelsen er sekretariat for rådet. Sekretariatet bistår den daglige drift og er bindeled mellem ansøger og rådet.

  • Risikoafdækningsordningen udspringer af energiaftalen fra 22. marts 2012, og er reguleret i lov nr. 736 af 1. juni 2015 om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Ekspertrådets forretningsorden er fastsat af bekendtgørelse nr. 1442 af 01/12/2016 og offentliggjort på rådets hjemmeside.
  • Risikoafdækningsordningen kapitalopbygges ved et indskud på 60 mio. kr., der indsluses i ordningen 2016-2020 med 12 mio. kr. hvert år. Derudover blev der på Finansloven 2015 afsat 20 mio kr. til indskud og etablering af ordningen. Der er således nu samlet set 81,9 mio. kr. statslige midler til ordningen.
  • Ordningen er notificeret til Europa-kommissionen efter gruppefritagelsesforordningen.

Kontakt:

Lene Eilskov Jensen, Energistyrelsen, tlf: 3392 7572, e-mail: lej@ens.dk