Gå til indhold
Billede: Fotograf: Knud Erik Christensen, Colourbox.
Billede: Fotograf: Knud Erik Christensen, Colourbox.

Nyhed -

Nu åbnes for tilskud til etablering af databaseret energiledelse i kommuner og regioner

Energistyrelsen indkalder hermed ansøgninger om tilskud fra puljen til fremme af Energieffektive og Intelligente Bygninger. Tilskuddene vil gå til etablering af databaseret energiledelse i kommuner og regioner. Fristen for at søge er den 30. november 2018.

Overordnet har tilskudsordningen til formål at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan gavne andre kommuner og regioner og dermed fremme udbredelsen af moderne, databaserede løsninger indenfor energiledelse. Dette gøres ved at yde tilskud til demonstrationsprojekter af etablering af databaseret energiledelse. Projekterne skal sigte på at belyse både barrierer og løsningsmodeller i forhold til etablering af databaseret energiledelse.

Der sigtes desuden på at yde tilskud til projekter, som er tilstrækkeligt omfangsrige til at kunne dokumentere businesscasen for etablering af databaseret energiledelse Det vil, sammen med erfaringerne omkring barrierer og løsningsmodeller, udgøre det væsentligste erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan medvirke til at udbrede arbejdet med databaseret energiledelse i andre kommuner og regioner.

Energistyrelsen har tidligere fået udarbejdet en analyse, hvor det fremgår, at der er et betydeligt energisparepotentiale, hvis data i højere grad udnyttes til energieffektivisering. Energistyrelsen forventer, at databaseret energiledelse vil kunne give et mere detaljeret og præcist overblik over energiforbruget og dermed skabe grundlag for at effektivisere energiforbruget og realisere dette energisparepotentiale.

Puljen kan kun søges af kommuner og/eller regioner – og det er et krav, at projektet skal udføres som et offentlig-privat samarbejde med minimum én privat virksomhed.

Der kan gives tilskud på op til 60 pct. af omkostningerne, dog maksimalt 200.000 euro svarende til ca. 1,5 millioner kr.

Ansøgninger sendes til intelbyg@ens.dk senest 30. november 2018.

Læs mere om, hvad der ydes tilskud til, hvem der kan søge, og hvordan man søger tilskud.

Kontakt

Malene Aaby, Energistyrelsen, tlf: 33 95 56 13, e-mail: mlb@ens.dk.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder