Gå til indhold
Billede: Colourbox, fotograf: Knud Erik Christensen, Royalty-free.
Billede: Colourbox, fotograf: Knud Erik Christensen, Royalty-free.

Nyhed -

Nu åbnes for tilskud til smart brug af data til energibesparelser

Energistyrelsen indkalder hermed ansøgninger om tilskud fra puljen til fremme af Energieffektive og Intelligente Bygninger. Tilskuddene vil gå til udvikling af databaserede metoder, der kan bruges til at bestemme energisparepotentialet i en bygning. Fristen for at søge er den 15. november 2018.

Det overordnede formål med denne indkaldelse af ansøgninger er at fremme udvikling, verifikation og kommercialisering af nye databaserede metoder til bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne og muligheder for gennemførelse af energibesparelse. Hensigten med at fremme disse metoder er at skabe grundlag for at bestemme energisparepotentialer i bygninger på grundlag af data om bygningen og dens energiforbrug uden fysisk inspektion af bygningen.

Energistyrelsen forventer, at udvikling og kommercialisering af disse metoder vil føre til, at transaktionsomkostningerne ved at gennemføre energibesparelser reduceres. Det kan føre til, at omkostninger til energibesparelser reduceres, og at potentialet for omkostningseffektive besparelser forøges. Samtidigt kan disse metoder skabe grobund for, at der udvikles nye forretningsmodeller med energibesparelser baseret på energitjenestekontrakter.

Puljen henvender sig blandt andet til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, der arbejder med energiforbrug og gennemførelse af energibesparelser i bygninger. Ansøgere kan søge enkeltvis eller i et samarbejde mellem flere parter, herunder også samarbejder mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Der kan gives tilskud på op til 40 pct. af omkostningerne afhængig af, om ansøgeren er en forskningsinstitution, en stor eller mindre virksomhed, eller om opgaven løses i et samarbejde mellem flere parter.

Ansøgninger sendes til intelbyg@ens.dk senest 15. november 2018.

Læs mere om, hvad der ydes tilskud til, hvem der kan søge, og hvordan man søger tilskud.

Kontakt: Renato Ezban, tlf: 33 92 77 23, e-mail: re@ens.dk.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark