Få vores nyheder på mail

Nu åbnes for tilskud til smart brug af data til energibesparelser

Nyhed   •   Aug 29, 2018 09:41 CEST

Billede: Colourbox, fotograf: Knud Erik Christensen, Royalty-free.

Energistyrelsen indkalder hermed ansøgninger om tilskud fra puljen til fremme af Energieffektive og Intelligente Bygninger. Tilskuddene vil gå til udvikling af databaserede metoder, der kan bruges til at bestemme energisparepotentialet i en bygning. Fristen for at søge er den 15. november 2018.

Det overordnede formål med denne indkaldelse af ansøgninger er at fremme udvikling, verifikation og kommercialisering af nye databaserede metoder til bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne og muligheder for gennemførelse af energibesparelse. Hensigten med at fremme disse metoder er at skabe grundlag for at bestemme energisparepotentialer i bygninger på grundlag af data om bygningen og dens energiforbrug uden fysisk inspektion af bygningen.

Energistyrelsen forventer, at udvikling og kommercialisering af disse metoder vil føre til, at transaktionsomkostningerne ved at gennemføre energibesparelser reduceres. Det kan føre til, at omkostninger til energibesparelser reduceres, og at potentialet for omkostningseffektive besparelser forøges. Samtidigt kan disse metoder skabe grobund for, at der udvikles nye forretningsmodeller med energibesparelser baseret på energitjenestekontrakter.

Puljen henvender sig blandt andet til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, der arbejder med energiforbrug og gennemførelse af energibesparelser i bygninger. Ansøgere kan søge enkeltvis eller i et samarbejde mellem flere parter, herunder også samarbejder mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Der kan gives tilskud på op til 40 pct. af omkostningerne afhængig af, om ansøgeren er en forskningsinstitution, en stor eller mindre virksomhed, eller om opgaven løses i et samarbejde mellem flere parter.

Ansøgninger sendes til intelbyg@ens.dk senest 15. november 2018.

Læs mere om, hvad der ydes tilskud til, hvem der kan søge, og hvordan man søger tilskud.

Kontakt: Renato Ezban, tlf: 33 92 77 23, e-mail: re@ens.dk.