Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Nu skydes den digitale transformation til 5G for alvor i gang

5G-nettet vil skabe nye muligheder for virksomheder og borgere og øge teleinfrastrukturens samfundsmæssige betydning.

Udrulningen af 5G øger teleinfrastrukturens samfundsmæssige betydning, da det gør det muligt at effektivisere og automatisere den grønne omstilling af flere sektorer såsom landbrug, industri, energi, sundhed og transport samt store dele af den offentlige sektor. Energistyrelsen følger derfor udviklingen tæt i forhold til mobilselskabernes udrulning af 5G-net rundt om i landet. Med TDC’s udmelding om, at de åbner for deres 5G-net i september 2020, er udrulningen af 5G i Danmark nu skudt i gang.

Energistyrelsen udarbejdede i 2019 en ”5G-handlingsplan for Danmark”, hvor det blev beskrevet, at Danmark skal være med helt i front, når det handler om udrulning af digital infrastruktur, herunder 5G. 5G-nettet forventes at skabe nye spændende muligheder for borgere såvel som erhvervslivet. Det forventes, at 5G vil give ekstremt pålidelig kommunikation, gøre det muligt at håndtere flere samtidige enheder og brugere samt give endnu højere hastigheder.

Energistyrelsen administrerer på statens vegne frekvensressourcerne i Danmark. Det er derfor også Energistyrelsen, som holder auktioner over frekvenstilladelserne i Danmark. Det gælder herunder også frekvenserne i 700 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene, som bliver anset for at være de vigtigste frekvensbånd til 5G. Energistyrelsen har i marts 2019 bortauktioneret 700 MHz-frekvensbåndet til Hi3G, TT-Netværket og TDC, som alle blev tildelt frekvenser i frekvensbåndet.

Energistyrelsen har udstedt tidsbegrænsede tilladelser i 3,5 GHz -frekvensbåndet, som mobilselskaberne kan anvende til 5G, indtil auktionen over frekvensbåndene er afviklet i Danmark.Det er Energistyrelsens forventning, at den næste auktion skal holdes inden udgangen af 2020.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark