Gå til indhold
Ny ”Energy Outlook 2016” med dansk teknisk bistand viser vejen til renere energiproduktion i Indonesien

Nyhed -

Ny ”Energy Outlook 2016” med dansk teknisk bistand viser vejen til renere energiproduktion i Indonesien

Energistyrelsen formidler erfaringer og viden til Indonesien om energiplanlægning, integration af VE og energieffektivisering.

I det bilaterale energisamarbejde med Indonesien har Energistyrelsen, sammen med den danske ambassade i Jakarta, bistået det nationale indonesiske energiråd: ”National Energy Council” med den fremtidige energimodellering. Energistyrelsen er i dag med til at lancere den nye indonesiske ”Energy Outlook 2016”, som giver flere forslag til, hvordan den indonesiske energisektor kan sammensættes mest omkostningseffektivt samtidig med, at andelen af VE øges og udledningen af CO2 reduceres.

Indonesien har en meget ambitiøs målsætning om at reducere CO2 udledningen med 29% inden 2030 (41% med international støtte) på trods af, at det er et land i rivende udvikling med et forventet energiforbrug i 2030, der er over dobbelt så højt som i dag. En målsætning, som kræver en meget stor omstilling af den nuværende energisektor, som hovedsageligt er baseret på kul. Danmark har en af verdens højeste andele af VE i el-systemet. Danske erfaringer med vedvarende energi er derfor meget efterspurgt.

På billedet ses en kreds af samarbejdspartnere, som bl.a. involverer National Energy Council (NEC), Ministeriet for Energi og Mineralske ressourcer (MEMR), Det nationale el-selskab (PLN), den indonesiske teknologistyrelse (BPPT), flere universiteter, Den danske Ambassade, Energistyrelsen m.fl. Derudover ses EA Energianalyse som over de sidste seks måneder har introduceret det indonesiske modelhold til planlægningsværktøjet ”Balmorel”

Indonesiens Energy Outlook kan downloades her http://den.go.id/index.php/publikasi/index/EnergyOutlook

Kontakt:

Chefkonsulent Ole Emmik Sørensen, Energistyrelsen, mobil: +45 2537 5676, e-mail: +45 2537 5676.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark