Gå til indhold
Ny opgørelsesmetode giver mere retvisende gaspriser

Nyhed -

Ny opgørelsesmetode giver mere retvisende gaspriser

Energistyrelsen ændrer opgørelsesmetode af gaspriserne til gasprisstatistikken. En undersøgelse af gaspriserne for både husholdninger og erhverv leder til skift i opgørelsesmetoden. Den nye opgørelsesmetode er taget i brug ved den seneste prisindberetning til Eurostat for første halvår 2017.

Energistyrelsen har i samarbejde med Energitilsynet og Danmarks Statistik gennemført en undersøgelse af de gennemsnitlige danske gaspriser for husholdninger og erhverv. Formålet har været at undersøge, om de indberettede priser til Eurostat er retvisende for det faktiske gennemsnitlige prisniveau.

Undersøgelsen er foretaget via en spørgeskemaundersøgelse hos samtlige gashandelsselskaber og baserer sig på indberetninger af de faktiske gaspriser, som slutbrugerne har betalt, mens den gamle metode mere forenklet har baseret sig på spotpriserne plus en forudsat mark-up.

Undersøgelsen er gennemført ad to omgange for henholdsvis andet halvår 2016 og første halvår 2017 for at sikre, at metoden giver konsistente resultater. I første halvår 2017 har husholdningerne i gennemsnit betalt omkring 2,1 kr./Nm3, mens erhverv i gennemsnit har betalt mellem 1,6-2 kr./Nm3. Det er på niveau med den tidligere estimerede pris. Den metodemæssige forskel vil dog kunne forventes at udvise større udsving over tid. Fordelen ved den nye metode er dels, at det er de faktiske priser betalt af slutbrugerne, der indgår, og dels at den nye metode kan differentiere prisen for husholdninger, hvilket giver et bedre indblik i naturgasforbruget og priserne for husholdningerne. Den nye metode lever således også bedre op til kravene fra Eurostat til indberetningen. 


Kilde: Energitilsynet og indberetninger fra gashandelsselskaberne.

Fremover ændres opgørelsesmetoden til den spørgeskemabaserede metode, som vil blive varetaget af Energistyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik.

Læs om undersøgelsen ”Gasprisstatistik første halvår 2017”.

Find gaspriserne hos Eurostat.

Kontakt: Astrid Estrup Enemark, tlf: 33 95 42 78, e-mail: aee@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark