Få vores nyheder på mail

Ny rapport beskriver, hvordan gassektoren kan effektiviseres

Nyhed   •   Feb 08, 2016 15:13 CET

Efter et års intensivt arbejde offentliggør arbejdsgruppen bag rapporten ”En effektiv gassektor” i dag resultatet af deres anstrengelser. Rapporten peger bl.a. på, at der skal ses på mulige effekter ved et øget samarbejde eller en konsolidering af naturgasdistributionen, ligesom den peger på, at forsyningspligten bør ophæves.

Med Vækstplan 2014 fik en tværministeriel arbejdsgruppe til opgave at analysere, hvordan gasdistributionen i Danmark kunne effektiviseres samtidig med, at både handelen med gas og en konkurrencedygtig sektor kunne styrkes. Arbejdsgruppen skulle tage udgangspunkt i de anbefalinger til den fremtidige indretning af elsektoren, som Elreguleringsudvalget kom med i december 2014.

I dag er Arbejdsgruppens analyse klar, og i rapporten ”En effektiv gassektor” beskrives bl.a. de udfordringer, som gassektoren står overfor, ligesom den eksisterende økonomiske regulering, ejerstrukturen i naturgasdistributionen og detailmarkedet for gas analyseres.

En række anbefalinger
Rapporten afsluttes med en række anbefalinger, der skal medvirke til at sikre en mere effektiv gasforsyning. Arbejdsgruppens analyse peger således bl.a. på, at:

Gasdistributionsselskabernes omkostningsramme og benchmarking bør udvides, således at både driftsomkostninger og afskrivning på anlægs- og netaktiver omfattes. Samtidig forlænges reguleringsperioden fra de nuværende 4 til 5 år.

WACC-ekspertgruppens anbefalinger på elområdet bør overføres til gassektoren.

Der skal igangsættes analyser, som giver grundlag for en hensigtsmæssig organisering af gasdistributionen. Herunder skal analyserne identificere barrierer og incitamenter for konsolidering af naturgasdistributionen, ligesom de skal identificere et eventuelt konsolideringspotentiale.

Forsyningspligten og prisreguleringen bør ophæves. Samtidig kan det overvejes, om forsyningspligten skal erstattes af en leveringspligt lig den, der indføres for elområdet den 1. april 2016. Beslutning om indførelse af en gasengrosmodel først bør afvente første runde af erfaringer med den engrosmodel, der indføres på elmarkedet den 1. april 2016.

Rapporten kan læses her.