Gå til indhold
Illustration: NIRAS rapport.
Illustration: NIRAS rapport.

Nyhed -

Ny rapport om fuglepåvirkning i Jammerland Bugt og Omø Syd projekter

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en uafhængig vurdering af effekten på fuglebestanden ved de to åben dør havvindmølleprojekter, som European Energy ønsker at opføre ved Omø Syd og Jammerland Bugt. Rapporten bekræfter de overordnede konklusioner om fugle i VVM-redegørelserne for projekterne.

Energistyrelsen besluttede i efteråret 2019 på baggrund af den offentlige høring af VVM-rapporten for Jammerland Bugt at indhente en ekstern vurdering af rapportens afsnit om fugle for at skabe større sikkerhed for konklusionerne. Konsulentfirmaet NIRAS har nu gennemført denne vurdering, som både forholder sig til Jammerland Bugt og Omø Syd projekterne – og de kumulative effekter af de to projekter.

Læs NIRAS’ rapport ”Seaduck Assessment – Omø Syd and Jammerland Bugt Offshore Windfarms”.

De overordnede konklusioner i NIRAS-rapporten er de samme som konklusionerne i VVM-redegørelserne for Jammerland Bugt og Omø Syd. Den eksterne vurdering og den offentlige høring af Jammerland Bugt projektet rejser dog nogle opmærksomhedspunkter, som Energistyrelsen vil bede bygherre forholde sig nærmere til fremadrettet. Energistyrelsen vil bl.a. bede bygherre supplere datagrundlaget om fugle i Jammerland Bugt, idet den eksterne vurdering og høringssvar peger på, at dette er en svaghed i VVM-rapporten.

Der vil for begge projekterne Omø Syd og Jammerland Bugt skulle laves et VVM-tillæg, såfremt de foreliggende VVM’er godkendes, og bygherre ønsker at gå videre med projekterne. VVM-tillæg og den efterfølgende høring skal blandt andet sikre, at offentligheden får lejlighed til at forholde sig til de helt konkrete projekter, som bygherre ønsker at realisere. Supplering af datagrundlaget om fugle for Jammerland Bugt vil kunne ske i forbindelse med et eventuelt VVM-tillæg.

Se Energistyrelsens pressemeddelelse om den justerede proces for åben-dør projekter.

European Energy fik i 2014 tilladelse til at lave forundersøgelser for henholdsvis Omø Syd og Jammerland Bugt projekterne. Der er udarbejdet VVM-redegørelser for begge projekter, som har været i offentlig høring i henholdsvis foråret 2017 (Omø Syd) og foråret 2019 (Jammerland Bugt). De to projekter er indbyrdes forbundet grundet de kumulative påvirkninger på fugle.

Kontakt: Maria Louise Flachs, tlf: 33927548, malfl@ens.dk.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder