Gå til indhold
Ny runde af Etableringsstøtteordningen støtter udfasning af fossile brændsler i fjernvarmesektoren

Nyhed -

Ny runde af Etableringsstøtteordningen støtter udfasning af fossile brændsler i fjernvarmesektoren

Forligskredsen bag Energiaftale 2018 har vedtaget, at der skal afholdes yderligere en ansøgningsrunde for Etableringsstøtteordningen.

Det er besluttet, at der i 2022 skal afholdes en ny ansøgningsrunde af Etableringsstøtteordningen. Ordningen skal yde støtte til fjernvarmeværker, der udfaser fossile brændsler til fordel for eldrevne varmepumper eller solvarmeanlæg.

I forbindelse med den kommende ansøgningsrunde justeres der på de nuværende støttekriterier, og det maksimale støtteniveauet hæves.

I 2021 blev der afholdt to ansøgningsrunder, hvor i alt 20 fjernvarmeværker modtog tilsagn om støtte på i alt 57 mio. kr. I den kommende runde kan der ydes støtte for op til 52 mio. kr.

De nye kriterier

I lyset af den nuværende fossile energikrise har forligskredsen besluttet, at der ændres på følgende fire kriterier i den hidtidige ordning:

  • Kravet om at 50 pct. af varmeproduktionen i fjernvarmenettet skal være baseret på fossile brændsler reduceres til 25 pct.
  • Der kan ydes støtte til både varmepumper og solvarmeanlæg.
  • Det vil det være muligt at modtage støtte på 30 pct. af de støtteberettigede omkostninger – dog maksimalt 7,5 mio. kr.
  • Ansøgerne prioriteres efter størst CO2-fortrængning pr. støttekrone.

Næste ansøgningsrunde

For at kunne ændre på ordningen, er det nødvendigt at ændre på den nuværende bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft 1. juli. Det er forventningen, at puljen åbner i starten af efteråret og kan søges frem til udgangen af oktober 2022.

Kontakt

Fuldmægtig Morten Reckweg, 33 95 08 85, mbrw@ens.dk
Presserådgiver Laura Andersen, 33 95 09 06, lrsn@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark