Gå til indhold
Ny runde med tilskud til eldrevne varmepumper åbner

Nyhed -

Ny runde med tilskud til eldrevne varmepumper åbner

Energistyrelsen har i dag åbnet for, at fjernvarmevirksomheder igen kan søge tilskud til etablering af eldrevne varmepumper. Ansøgningsrunden er åben til og med d. 31. oktober, hvor der i alt kan gives tilskud for 44,6 mio. kr.

Fra i dag kan fjernvarmevirksomheder ansøge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion. Ansøgningsrunden er åben fra i dag til og med den 31. oktober 2021, og der kan samlet set søges tilskud for 44,6 mio. kr.

Målgruppen er fjernvarmevirksomheder med en høj andel af varmeproduktionen baseret på kul, olie eller naturgas. Varmepumpeprojekterne vil medvirke til at fortrænge brugen af kul, olie og naturgas i den danske fjernvarmesektor ved at erstatte det med en mere klimavenlig løsning i form af eldrevne varmepumper. De færdige projekter bidrager dermed til at realisere Danmarks målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030.

Fakta

Både små og store fjernvarmeproducenter kan søge tilskuddet, så længe betingelserne er overholdt. De overordnede krav er:

  • Varmepumpen skal være eldrevet.
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme.
  • Minimum 50 % af varmeproduktion er baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Varmepumpen fortrænger minimum 50% varmeproduktion baseret på kul olie eller naturgas.
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for tre år.
  • Der kan støttes for op til 15 % af de støtteberettigede omkostninger. Dog maksimalt 5 mio. kr. for hvert projekt.

Læs mere

Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om tilskudsordningen for eldrevne varmepumper, hvor du også kan finde ansøgningsvejledningen til tilskudsordningen.

Kontakt

Fuldmægtig William Vergo, tlf: 33 95 08 94, e-mail: wkkv@ens.dk
Fuldmægtig Morten Reckweg, tlf: 33 95 08 85, e-mail: mbrw@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark