Gå til indhold
Ny tilskudsordning for store varmepumper og udbud af rådgivning til grundbeløbsværker

Nyhed -

Ny tilskudsordning for store varmepumper og udbud af rådgivning til grundbeløbsværker

Med udmøntningen af de første to år af Den Grønne Klimapulje i PSO-aftalen, får Energistyrelsen midler til to initiativer på fjernvarmeområdet. Energistyrelsen opretter en støtteordning for store eldrevne varmepumper på kraftvarmeværkerne og åbner for udbud af en rådgivningsindsats overfor de værker, der rammes hårdest af grundbeløbets bortfald. Bekendtgørelse om tilskudsordningen sendes i høring.

Regeringen har sammen med S, DF, R og SF afsat omkring 53 mio. kr. i 2017 og 2018 til en etableringsstøtte til store eldrevne varmepumper fra den grønne klimapulje. Store eldrevne varmepumper giver besparelser på kraftvarmeværkerne, men kan ikke helt konkurrere med biomassekedler. For at udjævne konkurrencefordelen støttes varmepumper med op til 15 pct. af etableringsomkostningerne gennem den ny tilskudsordning.

Energistyrelsen forventer at kunne støtte ca. 70 MW varmepumper eller omkring 50 projekter gennem tilskudsordningen. Der udmøntes 23,4 mio. kr. i efteråret 2017 og 27,9 mio. kr. i foråret 2018.

Ordningen støtter store eldrevne varmepumper, der fortrænger fossile brændsler på fjernvarmeværker uden for kvotesektoren. Energistyrelsen prioriterer mellem projekterne på baggrund af deres modenhed og hovedsageligt efter den ønskede støtteprocent sådan, at projekter, der søger om den laveste støtteprocent, prioriteres højest. Varmpumper, der medregnes i værkernes energispareforpligtelser, kan godt modtage støtte.

Bekendtgørelse om tilskudsordningen er sendt i høring mandag den 19. juni med høringsfrist mandag den 3. juli. Første ansøgningsrunde åbner i september.

Udbud af rådgivning til grundbeløbsværker

Nogle grundbeløbsværker kan forvente store prisstigninger og højere varmepriser, når grundbeløbet ophører efter 2018. For at bistå disse værker med at tilpasse sig til de nye vilkår opretter Energistyrelsen en rådgivningsindsats i 2017 til 2019. Rådgivningsindsatsen udbydes som én opgave til konsulenter, som skal vurdere værkernes tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold og hjælpe med at udarbejde helhedsplaner for værkerne.

Rådgivningen prioriteres af Energistyrelsen til de grundbeløbsværker, der forventes at blive hårdest ramt, og Energistyrelsen åbner for ansøgninger i slutningen af august.

Udbudsmaterialet til konsulentopgaven forventes at blive tilgængeligt i løbet af uge 25 med frist for indgivelse af tilbud til Energistyrelsen den 7. august.

Interesserede virksomheder kan allerede nu tilmelde sig opdateringer om udbuddet ved at følge linket og vælge tilmelding.

Informationsmøde om udbuddet

Energistyrelsen indbyder interesserede tilbudsgivere til informationsmøde om udbuddet torsdag den 29. juni kl. 09:45-11:15 i Energistyrelsen i København. Bindende tilmelding fra maksimalt to deltagere fra hvert firma sendes til jbk@ens.dk senest tirsdag den 27. juni.

Tidsplan:

19. juni: Bekendtgørelse om tilskud til store varmepumper er sendt i høring
Uge 25: Udbud om rådgivningsindsats åbner
22. juni: Ansøgningsfrist for stillingerne til Energistyrelsens grundbeløbsmedarbejdere
22. juni: Energistyrelsen besøger Dansk Fjernvarmes PULS-arrangement og fortæller mere om ordningerne
29. juni: Informationsmøde om udbuddet af rådgivningsopgaven
3. juli: Høringsfrist for bekendtgørelse om tilskud til store varmepumper
7. august: Frist for indgivelse af tilbud til udbud af rådgivningsindsatsen
Ultimo august: Rådgivningsindsatsen åbner for ansøgninger
Primo september: Tilskudsordningen åbner for ansøgninger
1. november: Ansøgningsfrist for første runde af tilskudsordningen
1/3-1/5, 2018: Anden ansøgningsrunde af tilskudsordningen

Kontakt

Fuldmægtig Jacob Byskov Kristensen, 33 92 78 18, jbk@ens.dk

Fuldmægtig Søren Lyng Ebbehøj, 33 92 38 58, sle@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark