Få vores nyheder på mail

Ny undersøgelse: Husejere kompenseres for værditab fra vindmøller

Nyhed   •   Jun 24, 2016 10:23 CEST

Vindmøller påvirker huspriser negativt, men de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene. Det viser en ny undersøgelse, som Energistyrelsen har fået udarbejdet.

COWI har sammen med forskere fra Københavns Universitet udarbejdet en analyse for Energistyrelsen, der ved hjælp af en række modeller og en meget stor mængde data viser, hvordan huspriser påvirkes af lokale vindmøller. Analysen er en af de største i verden på dette område.

Ejere af beboelsesejendomme (helårshuse og sommerhuse) kan i dag via den såkaldte værditabsordning få erstattet eventuelle tab af ejendomsværdi som opstilling af vindmøller kan medføre. En taksationsmyndighed foretager konkrete skøn i hver enkelt sag og vurderer, om der er værditab, som vindmølleopstilleren skal betale i erstatning til husejeren. Undersøgelsen viser, at de erstatninger, der tildeles husejere via værditabsordningen, generelt ligger højere end analysens gennemsnitlige værditab. Dette kan dog skyldes, at taksationsmyndigheden primært modtager sager, hvor værditabet er større end gennemsnittet, lyder forklaringen i analysen.

Analysen benytter den såkaldte husprismetode, hvor der tages udgangspunkt i, at mange forskellige faktorer har betydning for husprisen, fx husets størrelse og alder og så selvfølgelig husets beliggenhed, herunder nærheden til vindmøller. Effekterne af nærhed til vindmøller inkluderer det visuelle indtryk og støj oplevet fra den enkelte bolig, og rapporten har modelleret den isolerede effekt af nærhed til vindmøller på boligernes pris.

Læs rapporten "Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme".

Gå-hjem-møde:

Energistyrelsen indbyder til et gå-hjem-møde den 29. august 2016 kl. 15:30 i Amaliegade 44, 1256 København K], hvor forfatterne til undersøgelsen vil præsentere resultaterne. Tilmelding er gratis og kan ske til Emil Axelsen på 33 92 77 01, eax@ens.dk

Hovedpunkter fra analyse

  • For helårshuse påvirker vindmøller husprisen op til 3 km væk, og den første vindmølle påvirker prisen negativt med 2-5 %, hvis den opstilles ca. 1.500 meter fra huset.
  • For sommerhuse ses der generelt svagere evidens for negative effekter, men i områder hvor de kan påvises, er de typisk i størrelsesordenen 3-6 % for den første mølle, hvis opstillet ved 1.500 m. fra sommerhuset
  • Jo tættere på helårs- og sommerhuse en vindmølle opstilles, des større er tabet. Det er størst for de første møller, og mindre for de efterfølgende.
  • Vindmøller, der opsættes efterfølgende, påvirker priserne på helårs- og sommerhuse stadig mindre, hvis de opstilles i samme afstand eller længere væk.
  • For havvindmølleparker er der ikke nogen åbenlys effekt på de nærliggende huse i den analyserede case.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Fuldmægtig Emil Axelsen, Center for Energiressourcer, tlf.: 33 92 77 01, eax@ens.dk