Få vores nyheder på mail

Nye krav i forbindelse med godkendelse af varmeprojekter

Nyhed   •   Jan 10, 2019 07:30 CET

Foto: Næstved varmeværk, Colourbox.

En ændring i projektbekendtgørelsen betyder, at kommunerne skal indberette godkendte varmeprojekter til Energistyrelsen via plandata.dk. Samtidig vil et biomassebaseret varmeprojekt i et mindre fjernvarmeområde skulle efterleve et brugerøkonomisk krav, før det kan godkendes. Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug ved den brugerøkonomiske kontrolberegning.

Parterne bag energiaftalen blev i oktober 2018 enige om at ophæve brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet fra 1. januar 2019 i de mindre fjernvarmeområder med et varmebehov under 500 TJ om året. Denne beslutning er blevet implementeret ved ændring i projektbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. januar 2019.

Ophævelsen af brændselsbindingen til naturgas betyder, at flere varmeværker i udgangspunktet får mulighed for at anvende biomasse som primært brændsel, som dog i en treårig periode begrænses af et brugerøkonomisk krav, jf. nedenfor.

Kommuner skal indberette godkendte varmeprojekter

For at sikre et tidligt kendskab til udbygningen af biomasse skal Energistyrelsen monitorere alle varmeprojekter, der godkendes af kommunerne. Fra 1. januar 2019 stilles der derfor krav om, at kommunerne inden fire uger efter projektgodkendelse skal indberette oplysninger om samtlige godkendte projektforslag. Indledningsvis vil indberetningskravet løbe til og med 2021.

Energistyrelsen har haft fokus på at gøre indberetningen så nem og hurtigt for kommunerne som muligt. I samarbejde med Erhvervsstyrelsen er der oprettet en simpel indberetningsside på plandata.dk – en platform kommunerne allerede kender til og anvender i dag.

LÆS: Indberetning af varmeprojekter på plandata.dk.

Krav om brugermæssig besparelse i biomassebaserede varmeprojekter

Parterne bag energiaftalen blev i oktober 2018 også enige om at begrænse udbygningen med biomasse i en periode på 3 år. Biomasse bør derfor kun anvendes som primært brændsel i de mindre fjernvarmeområder i de tilfælde, hvor der er en klar økonomisk fordel for forbrugerne.

Fra 1. januar 2019 stilles der derfor krav om, at biomassebaserede varmeprojekter i de mindre fjernvarmeområder, foruden at være samfundsøkonomisk fordelagtige, også skal vise en brugerøkonomisk besparelse på mindst 1500 kr. pr. år pr. standardhusstand i forhold til næstbilligste alternativ over en 20 årig periode. For at sikre at varmeprojektet lever op til brugerøkonomikravet, skal der i projektforslaget gennemføres en brugerøkonomisk kontrolberegning.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for brugerøkonomiske kontrolberegninger.

LÆS: Vejledning i brugerøkonomisk kontrolberegning.

LÆS: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Kontakt: Jacob Byskov Kristensen, M:33927818, jbk@ens.dk