Få vores nyheder på mail

Nye krav til diskonteringsrenten i varmeprojekter

Nyhed   •   Nov 19, 2013 00:00 CET

Fremover skal man anvende Finansministeriets senest udmeldte diskonteringsrente ved de samfundsøkonomiske vurderinger eller analyser, som vedlægges projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg. Det præciseres i en ændringsbekendtgørelse til projektbekendtgørelsen.

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Ændringsbekendtgørelsen har bl.a. til formål at fastlægge, at den af Finansministeriet senest udmeldte diskonteringsrente skal anvendes ved de samfundsøkonomiske vurderinger eller analyser, som vedlægges projektforslag. Ændringsbekendtgørelsen vil træde i kraft den 20. november 2013.

Ændringen af projektbekendtgørelsen skyldes, at Energiklagenævnet i en afgørelse fra 16. maj 2013 har påpeget, at den af Finansministeriet udmeldte diskonteringsrente i dag er vejledende, idet den kun fremgår af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Energiklagenævnet har ved afgørelsen tilkendegivet, at nævnet finder det hensigtsmæssigt, at det fremgår af projektbekendtgørelsen, hvilken diskonteringsrente, der skal lægges til grund, når et tiltags samlede fordelagtighed for samfundet skal beregnes.

I øvrigt er Finansministeriet gældende udmeldte samfundsøkonomiske diskonteringsrente 4 pct. i de første 35 år, 3 pct. for årene mellem år 35 og år 70 og 2 pct. for årene efter år 70.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Renée van Naerssen

Specialkonsulent

Center for Forsyning

Tlf.: 33 92 68 41

rvn@ens.dk