Få vores nyheder på mail

Nye pristillæg til visse vindmøller er trådt i kraft

Nyhed   •   Nov 15, 2013 00:00 CET

Den 13. november 2013 er nye regler om reduceret støtte til landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør trådt i kraft. Reglerne gælder for visse landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør, som nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere.

Reglerne, som findes i VE-lovens § 35 a, medfører bl.a., at pristillægget på 25 øre og markedsprisen tilsammen ikke må overstige 58 øre pr. kWh. Pristillægget vil således blive reduceret i takt med, at markedsprisen overstiger 33 øre pr. kWh.  

Hermed er første del af de nye pristillæg til vindmøller, som blev vedtaget af Folketinget som opfølgning på energiaftalen af 20. marts 2012, sat i kraft.  Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen er fulgt op af nye lovbekendtgørelser for både VE-loven og lov om elforsyning.

Alle dokumenterne kan læses på www.retsinformation.dk

Retsinformation

Birgit Gilland

Specialkonsulent

Center for Forsyning

Tlf.: 33 92 67 16

bgi@ens.dk