Få vores nyheder på mail

Nye regler fjerner hindringer for efterisolering af lejeboliger

Nyhed   •   Nov 29, 2013 00:00 CET

Nye regler for boligstøtte og energirenovering betyder, at de, der bor i lejebolig, kan efterisolere deres bolig uden, at det går ud over boligstøtten.

Det har hidtil været et problem, at beboere i lejeboliger, hvor der gennemføres udvendig efterisolering af bygningen, risikerer at få reduceret eller miste boligstøtte. Det skyldes, at udvendig efterisolering øger tykkelsen af en bygnings ydervægge og dermed øger bruttoetagearealet, som kommunerne bruger til at opgøre støtten efter. Jo større bruttoetageareal, des lavere boligstøtte.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har sammen med Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter udarbejdet en løsning, så boligstøttemodtagere ikke risikerer at opleve negative økonomiske konsekvenser i forbindelse med udvendig isolering. Løsningen indebærer, at reglerne for beregning af boligstøtten til lejere ændres med virkning fra i dag, så boligstøtten ikke reduceres, når der gennemføres energibesparelser på bygningen, som man bor i.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard siger:

”Jeg er glad for, at reglerne for boligstøtten nu ændres, så lejerne også kan få glæde af energibesparelser i form af lavere energiregninger, uden at det påvirker boligstøtten. Dermed har vi fjernet en vigtig forhindring for, at der gennemføres energirenoveringer i lejeboligerne, og vi skaber større sikkerhed for de svageste lejere. Energibesparelser i bygninger bidrager til et bedre miljø og en bedre økonomi, og det er sund fornuft, at det skal være til fordel for både lejere og udlejere”.

Særligt i alment byggeri, hvor beboerne i modsætning til i private lejeboliger har stor indflydelse på de renoveringsprojekter, som gennemføres i de enkelte boligafdelinger, kan mulige ændringer i beboernes boligstøtte have betydning for beboernes opbakning til konkrete efterisoleringsarbejder.

Nye regler:
Social-, Børne- og Integrationsministeriet ændrer bekendtgørelsen om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven med virkning fra 1. december 2013, så det præciseres, at kommunerne i forbindelse med udbetaling af boligstøtte fortsat skal anvende det oprindelige boligareal i beregningen af boligstøtten. Se bekendtgørelsen her.

Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter ændrer registreringsreglerne i BBR, så der fremover både registreres det ændrede areal, som svarer til arealet af efterisoleringen i de tykkere vægge og det uændrede boligareal svarende til før efterisoleringen.

Kontakt:
Kontorchef Mette Mylin, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 46, mobil: 29 46 82 61, mail: mom@ens.dk

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard træffes via pressechef Claus Kaae-Nielsen på tlf 4172 9012 eller clkaa@kebmin.dk

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven

Mette Odgaard Mylin

Kontorchef

Tlf.: 3392 6746

mom@ens.dk