Få vores nyheder på mail

Nye regler for energimærkning kan gavne boligejere

Nyhed   •   Jun 29, 2018 11:38 CEST

Energistyrelsen ændrer 1. juli 2018 de såkaldte energifaktorer for el og fjernvarme. For nogle boligejere betyder det, at huset vil kunne få et bedre energimærke – også selvom der ikke er foretaget energiforbedringer. Se, om der er sandsynlighed for, at dit energimærke vil blive forbedret.

Energifaktorerne bruges ved fastsættelsen af energimærket til at beregne behovet for tilført energi til bygningen. Da en stigende mængde af Danmarks energi kommer fra vindkraft, solenergi og andre vedvarende energikilder, kræver det generelt mindre energi at producere elektricitet og fjernvarme. Derfor har Energistyrelsen nedjusteret energifaktorerne for disse energikilder, så de afspejler den faktisk forventede energiforsyning i 2020.

For boligejerne betyder det, at det i nogle tilfælde vil kunne betale sig at investere i et nyt energimærke og få en bedre karakter, også selvom de ikke har fået nye vinduer eller har gennemført andre energiforbedringer.

Hjælpeværktøj på sparenergi.dk

Energistyrelsen har udviklet et hjælpeværktøj, der kan hjælpe bygningsejerne med at vurdere konsekvenserne af de ændrede energifaktorer i forhold til deres energimærke. Hjælpeværktøjet kan findes på sparenergi.dk.

Find hjælpeværktøjet om energimærket. 

Hjælpeværktøjet giver udelukkende en indikation af, om energimærket vil skifte karakter som følge af de justerede energifaktorer. Det kræver en fornyet energimærkning af bygningen at få et nyt energimærke baseret på de nye energifaktorer.

Boligejere, der for eksempel har en bolig til salg på grundlag af et eksisterende energimærke, kan med udgangspunkt i hjælpeværktøjet overveje, om de ønsker at investere i et nyt energimærke og derved drage fordel af de ændrede energifaktorer.

Boligejernes udgifter til fornyet energimærkning kan nedsættes med kr. 1.196 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet i henhold til de gældende regler fra den 1. september 2006.

Læs mere om energimærkning af bygninger og beløbsgrænser på Energistyrelsens hjemmeside.

Eksisterende energimærkninger, der er udstedt før de ændrede energifaktorer er trådt i kraft, ændres ikke, og de vil fortsat være gyldige i hele mærkets gyldighedsperiode.

Fakta:

  • Energimærket er et udtryk for det beregnede energibehov for en bygning. Energimærket beskriver derved bygningens energimæssige ydeevne under standardbetingelser for vejr, benyttelse, driftstider m.v.
  • I udregningen bruges de såkaldte energifaktorer til at beregne behovet for tilført energi til bygningen. Energifaktoren udtrykker forholdet mellem den energi, der leveres til bygningen og den energi, der er brugt til at producere den.
  • Energimærkningsordningen implementerer EU’s Bygningsdirektiv, som har til formål at fremme energibesparelser i bygninger. Kravet om at anvende energifaktorer ved energimærkning kommer fra EU’s Bygningsdirektiv.
  • Energifaktoren for el nedjusteres fra 2,5 til 1,9, og energifaktoren for fjernvarme nedjusteres fra 1,0 til 0,85. For øvrige forsyningsformer forbliver energifaktorerne 1,0.
  • Ved energimærkning af eksisterende bygninger vil de ændrede energifaktorer fremover blive anvendt for alle bygninger, uanset energiklasse, og ikke som tidligere ved differentierede energifaktorer ud fra den tildelte karakter på energimærkningsskalaen. Således vil alle eksisterende bygninger få gavn af ændrede energifaktorer som resultat af den stigende mængde vedvarende energi i forsyningen.

Kontakt

Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen, mobil: 33 92 79 02, e-mail: ccmn@ens.dk