Gå til indhold
Foto: Træpiller - Colourbox.
Foto: Træpiller - Colourbox.

Nyhed -

Nye regler om støtte til elproduktion fra eksisterende biomasseanlæg

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som fastlægger støtten til elproduktion fra de eksisterende biomasseanlæg efter den 1. april 2019. For at fortsætte støtten på 15 øre/kWh i den resterende afskrivningsperiode, skal der sendes en ansøgning til Energistyrelsen inden 17. februar 2019. Energistyrelsen afholder informationsmøder den 7. og den 9. januar 2019.

Loven, der gennemfører dele af Energiaftalen fra den 29. juni 2018, får betydning for alle eksisterende støttemodtagere, som i dag får en støtte på 15 øre pr. kWh.

Desuden håndterer loven, at statsstøttegodkendelsen af de gældende støtteordninger til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse udløber 1. april 2019.

Den nuværende støtte på 15 øre/kWh el produceret ved biomasse bliver begrænset til eksisterende biomasseanlæg, som endnu ikke har afskrevet deres investeringer.

Fortsat støtte i resterende afskrivningsperiode kræver tilsagn

For at fortsætte støtten på 15 øre pr. kWh efter 1. april 2019 i den resterende afskrivningsperiode er det et krav til alle anlæg, at de søger om tilsagn fra Energistyrelsen. Fristen for at indsende ansøgning om tilsagn er den 17. februar 2019.

Energistyrelsen vil afholde informationsmøder den 7. januar 2019 i København og den 9. januar 2019 i Kolding, hvor alle virksomheder inviteres til at komme og høre mere om ansøgningsproceduren og om betingelserne for at fortsætte på støtteordningen.

Læs invitationen til informationsmøder om støtte til elproduktion på biomasse.

Ny driftsstøtteordning til afskrevne anlæg kommer i 2019

Der bliver med loven også indført en ny driftsstøtteordning for de eksisterende biomasseanlæg, som ikke længere kan få 15-øren. Det gælder afskrevne biomasseanlæg og affaldsanlæg, som anvender støtteberettiget biomasse. Disse anlæg kan i stedet få dækket de ekstra driftsomkostninger ved at anvende biomasse. Støtteordningen afventer Europa-Kommissionens godkendelse, og træder derfor ikke i kraft endnu.

På informationsmøderne vil der også blive mulighed for at høre om denne nye ordning.

Læs mere på ens.dk om de nye regler og støtten til elproduktion fra afbrænding af biomasse efter 1. april 2019.

Kontaktinfo:

Lisbeth Nielsen, lin@ens.dk, 3395 4395

Nanna Alberti, nal@ens.dk, 3392 6719

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark