Få vores nyheder på mail

Nyt Center for Energibesparelser skal sikre bredere rådgivning

Nyhed   •   Dec 08, 2009 00:00 CET

Bred politisk aftale bag nyt energisparecenter

Nu bliver den danske indsats for rådgivning om energibesparelser udvidet. I dag rådgiver Elsparefonden om el-besparelser i husholdninger og private institutioner, men nu udvides indsatsen til at omfatte samtlige energiformer til alle sektorer, med undtagelse af transport.

Det er resultatet af en ny bred aftale mellem Regeringen og alle Folketingets partier – på nær Enhedslisten. I stedet for Elsparefonden oprettes et Center for Energibesparelser, som skal sikre, at f.eks. private virksomheder kan få gode råd og vejledning om, hvordan de henter besparelser på varmeregningen.

"Energibesparelser er ikke blot en gevinst for den enkelte forbruger. Det sikrer også en bedre energiforsyning og en lavere CO2-udledning. Inden for de næste 10 år begynder vores egen forsyning af olie og gas at slippe op, og så skal vi i stedet til at importere. Men hvis vi nedsætter vores forbrug, så nedsætter vi også afhængigheden af importeret olie og gas," siger klima- og energiminister Lykke Friis.

Det nye Center for Energibesparelser bliver finansieret af Elsparefondens hidtidige bevilling på 90 mio. kr. Baggrunden for den nye organisering er, at en evaluering i 2008 pegede på, at der var behov for en reorganisering af energispareindsatsen for at få en større grad af koordinering af aktiviteterne. Desuden blev det fremhævet, at man burde styrke besparelsesindsatsen i forhold til erhvervene og varmeforbrug i bygninger.

Lovforslaget om den nye organisering blev præsenteret for Folketinget i starten af oktober 2009 og forventes endeligt vedtaget af et bredt flertal inden udgangen af december.

Fakta om det Center for Energibesparelser:

Center for Energibesparelser vil være uafhængig i forhold til gennemførelsen af de forskellige aktiviteter. Det sikres ved at centeret ledes af en bestyrelse, og at sekretariatschefen udpeges af bestyrelsen. Samtidig skal centeret indgå i en større grad af koordinering af de forskellige besparelsesaktiviteter.

Center for Energibesparelser vil derfor blive oprettet i tilknytning til Energistyrelsen. Derved bliver der bedre mulighed for at drage nytte af synergien i deres fælles arbejde for at sikre energibesparelser. Desuden vil en central funktion for det nye center blive at understøtte andre aktører på markedet, som arbejder med den konkrete realisering af besparelser.

Forligspartierne aftalte i 2008, at energispareindsatsen skal øges betydeligt fra 2010. Som led heri etableres et tiårigt energispareprogram, som bl.a. omfatter oprettelsen et nyt Center for Energibesparelser.

En uafhængig evaluering af den samlede energispareindsats gennemført i pegede samtidig på, at der var behov for en reorganisering af energispareindsatsen for at få en større grad af koordinering af aktiviteterne. Desuden blev det fremhævet, at man burde styrke besparelsesindsatsen i forhold til erhvervene og varmeforbrug i bygninger.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen, tlf. 3392 6724, mobil 4013 3740, eller Kasper Pihl Møller, Klima- og Energiministeriet, kapmo@kemin.dk ; tlf: 41339469

Energiselskabernes energispareindsats

Henrik Andersen

Kontorchef
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 40 13 37 40
hea@ens.dk