Få vores nyheder på mail

Nyt fra Telebrancheforum: Udrulning af 5G

Nyhed   •   Dec 17, 2018 13:10 CET

Foto: Energistyrelsen

Energistyrelsen har den 4. december afholdt møde i Telebrancheforum, som har til formål at bidrage aktivt til målsætningen om, at Danmark skal være blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste kommunikationsteknologier. Der var gode og konstruktive drøftelser om rammerne for udrulning af næste generations mobilteknologi (5G) og inspirerende indlæg fra medlemmerne.

Telebrancheforum har drøftet rammerne for, hvad der vil bidrage til en hurtig og effektiv udrulning af 5G og gøre Danmark blandt de bedste til at anvende 5G. Der er identificeret fire temaer, der tilsammen skal skabe de bedste rammevilkår:

  • frekvenser
  • udrulning
  • regulering
  • anvendelse


På mødet gav Telebrancheforums medlemmer interessante oplæg. Aalborg Universitet beskrev, hvor de ser der er store 5G-anvendelsesmuligheder, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fortalte om det såkaldte TAPAS-system, som koblet med 5G-teknologiens muligheder kan gøre meget præcis og hurtig positionsbestemmelse mulig. Det vil eksempelvis kunne anvendes inden for præcisionslandbrug, førerløse kørertøjer og anvendelse af droner.

5G-handlingsplanen for Danmark forventes at blive offentliggjort i starten af 2019. Via Telebrancheforum har interessenter fra blandt andet telebranchen, indholdsbranchen, universiteter, kommuner, regioner og sektorer såsom landbrug, transport og IT bidraget til udarbejdelsen af handlingsplanen.


Fakta om Telebrancheforum

  • Telebrancheforum udspringer af den politiske aftale ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark” af 17. maj 2018. 
  • Der afholdes mindst to møder om året. Næste møde afholdes i maj 2019. 
  • Telebrancheforums fokus vil løbende blive rettet mod de emner, der er aktuelle også på længere sigt for at fastholde den danske førerposition på området.


Præsentationer fra mødet i Telebrancheforum 4. december 2018


Kontakt

Fuldmægtig Theresa Flint-Hallas, 33 92 66 98, tflh@ens.dk