Få vores nyheder på mail

Nyt grønt investeringsinitiativ i Ukraine

Nyhed   •   Nov 23, 2017 10:17 CET

Det dansk-ukrainske energisamarbejde har i dag præsenteret et investeringswebsite for vedvarende energi og energieffektiviseringsprojekter i Ukraine. Det skete på et high-level event arrangeret af State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine med deltagelse af bl.a. den ukrainske vicepremierminister og den danske ambassadør Ruben Madsen.

I Ukraine er der et stort fokus på at tiltrække investeringer til projekter inden for vedvarende energi og energieffektivisering både nationalt og regionalt. Det dansk-ukrainske energisamarbejde har derfor også et naturligt fokus på dette i de fælles projekter, der gennemføres med bl.a. Ministry for Energy and Coal Industry of Ukraine (MoECI) og State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE).

Energistyrelsen har gennem de seneste par måneder bidraget til udvikling af et investeringswebsite, der kan synliggøre de mange rentable energiprojekter, der findes i Ukraine. Sitet, der er udviklet i samarbejde med andre donorer med støtte fra bl.a. Viegand og Maagøe, blev præsenteret på SAEE’s årlige high-level møde - International Investment Business Forum - under overskriften ”Renewable Energy and Energy Efficient Modernization of Industry”.

Se testlink til det nye investeringssite ”Investment Map of Energy Efficiency and Renewable Energy Projects of Ukraine”

Formålet med websitet er at samle projekter og cases inden for bl.a. vind, biomasse, fjernvarme og energieffektivisering på en fælles IT-platform med præsentation af relevante tekniske og økonomiske data, der kan bruges som udstillingsvindue til at tiltrække især internatonale investorer som f.eks. IFU, Danida Business Finance, EBRD m.fl. og energiteknologivirksomheder til landet.

Websitet er blevet udviklet på baggrund af bl.a.:

  • Desktop research, hvor danske og ukrainske konsulenter har undersøgt og afdækket udfordringer og muligheder for websitet i Ukraine, og hvilke relevante interessenter og målgrupper, der er i spil.
  • Interviews og feltstudie for at hente inspiration og viden hos relevante interessenter i bl.a. Ukrainsk-Dansk Energicenter (UDEC), SAEE og ambassaden i Ukraine samt øvrige interessenter og bidragsydere, herunder eksisterende kommercielle investeringssites (f.eks. Green Dealflow), potentielle danske samarbejdspartnere (NEFCO, IFU, DBDH, producenter) og nuværende investorer i energieffektivisering og vedvarende energi i Ukraine og sammenlignelige lande.

Sitet blev rigtig godt modtaget på det afholdte high-level event, der i år havde et særligt fokus på vedvarende energi og energieffektivitet i industrien, hvor både højtstående repræsentanter fra ukrainske myndigheder, distrikter og kommuner, og internationale delegerede, såvel som energibranchen, og internationale investorer var til stede.

Fakta

  • Energistyrelsens tekniske rådgivning til Ukraine gives gennem ”Ukrainian Danish Energy Centre” (UDEC), der blev etableret i 2015. Energistyrelsen forventer at forsætte det gode dansk-ukrainske samarbejde med bl.a. MoECI og SAEE i perioden 2018-2020 under UDEC II, der blev vedtaget i Udviklingspolitisk Råd 26. oktober 2017.
  • Budgettet for det ukrainsk-danske energisamarbejde er 15 mio. DKK i perioden 2013-2017 og forventes at være 20 mio. DKK i perioden 2018-2020.
  • Samarbejdet fokuserer på rådgivning inden for bl.a. energiplanlægning (nationalt og regionalt), modellering af mulige udviklingsscenarier for omstilling fra fossil energi til mere vedvarende energi og energieffektivisering, integration af vind og sol, energieffektivitet inden for industrien, herunder muligheden for at etablere en frivillig energiaftaleordning for energitung industri efter den danske model.

Kontakt: Specialkonsulent Nadeem Niwaz, +45 3395 5808, nni@ens.dk