Få vores nyheder på mail

Nyt pristillæg til elektricitet på forsøgsmøller på nationale testcentre

Nyhed   •   Jul 02, 2018 15:03 CEST

1. juli 2018 åbnede en pulje på 102 mio. kr. til forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet.

Formålet med ordningen er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland inden for test og udvikling af vindmøller. Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud.

Der er afsat 102 mio. kr. for tilsagn meddelt i perioden 2018-2019 til forsøgsmøller inden for de to nationale testcentre ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet.

Der gives støtte i en treårig periode, hvor forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager 13 øre/kWh. Forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til det højeste accepterede bud i det teknologineutrale udbud for 2018. Der kan derfor kun søges om tilsagn i 2018 indtil videre. Bekendtgørelsen forventes at blive ændret med fastsættelse af pristillægget, som derefter gælder for tilsagn om støtte meddelt i 2019. Hvis puljen måtte være opbrugt i 2018, fastsættes der ikke pristillæg for 2019.

Læs mere om kravene til indholdet af ansøgningen, frist for ansøgning mv. i bekendtgørelsen.

Fakta

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, herunder en særordning for forsøgsmøller på land.

I februar 2018 besluttede parterne at ændre stemmeaftalen med tilføjelse af en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Dermed er der aftalt to særordninger for forsøgsmøller på land. For forsøgsmøller, der opstilles uden for de nationale testcentre, kan reglerne dog først udstedes, når Europa-Kommissionen har godkendt ordningen. Dette forventes at ske i 2018.

Kontakt

Har du spørgsmål til kravene til ansøgningen, bedes du kontakte VE-administrationen på telefon: 70 21 50 74 eller på mail: VE@ens.dk.