Gå til indhold
Nyt redskab skal udbrede kendskab til fjernvarme i verdenen

Nyhed -

Nyt redskab skal udbrede kendskab til fjernvarme i verdenen

Energistyrelsen udgiver et nyt værktøj til at vurdere omkostninger og fordele ved fjernvarme sammenlignet med individuel opvarmning. Med udgangspunkt i danske fjernvarmeerfaringer vil dette værktøj blive et vigtigt redskab til at udbrede viden om varmeplanlægning i resten af verden.

Danmarks førende position inden for bæredygtig energi, energieffektivitet og miljøvenlige varmesystemer bunder blandt andet i den udbredte brug af fjernvarme, som i dag dækker omkring to tredjedele af varmebehovet i Danmark. For at udnytte og sprede de danske erfaringer, har Ramboll for Energistyrelsen udviklet et nyt værktøj kaldet District Heating Assessment Tool (DHAT). Værktøjet er skabt til at blive brugt i samarbejde med Energistyrelsens partnerlande som led i en indsats for en grøn omstilling ved at trække på de danske erfaringer med omkostningseffektiv fjernvarme med lav CO2-belastning.

Værktøjet vil blive et vigtigt redskab i det kommende dansk - kinesisk pilotprojekt om fjernvarme, der er aftalt mellem Energistyrelsen og China National Energy Conservation Center. Et af pilotprojektets primære mål er at oplære lokale myndigheder og energiselskaber i at bruge værktøjet DHAT og dermed videregive et konkret planlægningsredskab, som er i stand til at vise, hvor meget lavere forbrugsomkostningerne kan blive ved at overgå til effektiv fjernvarme sammenlignet med individuel opvarmning. I samarbejdet med Kina bliver DHAT tilpasset de lokale kinesiske produktions- og forbrugsforhold.

Værktøjet gøres nu tilgængeligt for alle, der vil vurdere fjernvarmeprojekter ud fra de danske erfaringer. Det kan være konsulenter, private borgere eller myndigheder, der overvejer at etablere fjernvarme.

Om District Heating Assessment Tool

DHAT udfører en økonomisk og miljømæssig analyse, som sammenligner fjernvarme med individuel opvarmning, og kan tilpasses til lokale betingelser verden over.

De væsentligste resultater fra DHAT er vist som:

  • -Omkostningen udtrykt både som nutidsværdi (NPV, samlet diskonteret omkostning for levetiden) og vurdering af gennemsnitlig pris pr energienhed (Levelized Cost of Energy (LCOE), diskonteret omkostninger fordelt på energienheder)
  • -Sammenligning af CO2-, CH4-, N2O- og NOx-udledning
  • -Samfundsøkonomi baseret på danske metoder

DHAT kan potentielt benyttes til grundige analyser af fjernvarmeprojekter og som støtte til beslutningstagere. Værktøjet viser, udover ovenstående, marginale omkostninger ved flere forskellige teknologier, samt f.eks. selskabs- og forbrugerøkonomi ved forskellige varmepriser i forbindelse med afgifter og subsidier.

Læs mere om District Heating Assessment Tool (DHAT).

Kontakt:

Patrizia Renoth, tlf: +45 3395 4275, e-mail: pyr@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark