Få vores nyheder på mail

Offentliggørelse af ny vejledning i strategisk energiplanlægning i kommunerne

Nyhed   •   Okt 15, 2013 00:00 CEST

”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser” er den anden vejledning fra Energistyrelsen, der omhandler strategisk energiplanlægning i kommunerne. Vejledningen beskriver processen, herunder identifikation og analyse af handlemuligheder samt opstilling af energiscenarier.

Energistyrelsen udgav i april 2012 den første vejledning, ”Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst" til brug for kommunal strategisk energiplanlægning. Vejledningen omfatter de første trin i strategisk energiplanlægning og beskriver fremgangsmåder for kortlægning på forskellige detaljeringsniveauer og opgiver derudover relevante nøgletal og kilder til data.

Den nye vejledning fortsætter, hvor kortlægningsvejledningen slap. ”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser” omhandler således de næste trin i strategisk energiplanlægning. Vejledningen vil blive suppleret med konkrete eksempler på analyser af typiske planlægningsspørgsmål.

Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse. Derudover har KL og Energinet.dk samt medarbejdere fra Ballerup, Esbjerg, Gladsaxe, Kalundborg, Odense, Ringkøbing-Skjern og Thisted Kommuner bidraget med input til vejledningens emner og udformning.

Baggrund

For at understøtte den frivillige strategiske energiplanlægning i kommunerne er der i aftalen af 22. marts 2012 om den danske energipolitik frem til 2020 afsat en pulje på 19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning. Planlægningsprojekterne gennemføres i 2014 og 2015.

Energiplanlægning i kommunerne

Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

Bjarne Juul-Kristensen

AC-medarbejder

Center for Forsyning

Tlf.: 33 92 67 52

bjk@ens.dk