Få vores nyheder på mail

Opdateret version af Danmarks Energifortider

Nyhed   •   Apr 29, 2016 00:22 CEST

Publikationen ”Danmarks Energifortider - hovedbegivenheder på energiområdet” er opdateret.

”Danmarks Energifortider - hovedbegivenheder på energiområdet” indeholder en kronologisk oversigt over love, bekendtgørelser, folketingsbeslutninger, politiske aftaler, større beslutninger og begivenheder på energiområdet.

Oversigten starter i 1820, hvor H.C. Ørsted opdagede eletromagnetismen og slutter den 26. april 2016.

Kildematerialet er bl.a. pressemeddelelser fra Energiministet, Miljø- og Energiministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Transport- og Energiministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, Energistyrelsen, Folketingets årbøger, lovsamlinger, Hvem Hvad Hvor fra Politikens Forlag, forskellige energiselskabers og -organisationers jubilæumsbøger samt for de senere års begivenheder diverse hjemmesider herunder især: www.folketinget.dk, www.retsinfo.dk, eur-lex.europa.eu, www.ens.dk og www.efkm.dk.

Læs publikationen ”Danmarks Energifortider - hovedbegivenheder på energiområdet”.