Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Nyt klima- og energisektorprogram i Mexico skal understøtte grøn omstilling

Nyheder   •   Dec 19, 2013 01:00 CET

Mexico har efterspurgt danske erfaringer og ekspertise på energi- og klimaområdet. Folketingets Finansudvalg har godkendt en bevilling på 45 mio. kr. fra klimapuljen til aktiviteter inden for klima, energieffektivisering og vedvarende energi i Mexico.

Fordobling af elbiler på vej

Nyheder   •   Dec 19, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen uddeler godt 30 millioner kroner til offentlige og private elbilsprojekter. Det betyder, at omkring 1500 nye elbiler kommer på gaden. Langt størstedelen er allerede ude at køre næste år. Pengene blev afsat i forbindelse med energiforliget

Nyt klima- og energisektorprogram i Mexico skal understøtte grøn omstilling

Nyheder   •   Dec 19, 2013 00:00 CET

Mexico har efterspurgt danske erfaringer og ekspertise på energi- og klimaområdet. Folketingets Finansudvalg har godkendt en bevilling på 45 mio. kr. fra klimapuljen til aktiviteter inden for klima, energieffektivisering og vedvarende energi i Mexico.

Regeringen styrker rådgivningen om PCB i bygninger

Nyheder   •   Dec 18, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Vurderingsboringen Solsort-2 i Nordsøen fandt olie

Nyheder   •   Dec 18, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

Informationsmøde om bygningsrenovering i verdensklasse

Nyheder   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Den 21. januar 2014 inviterer Energistyrelsen og InnoBYG til informationsmøde om Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse. Informationsmødet finder sted hos Energistyrelsen

EUDP investerer 173 mio. kr. i fremtidens energiteknologiske løsninger

Nyheder   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

Engrosmodellen udskydes til 1. oktober 2015

Nyheder   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Klima-, energi- og bygningsministeren har orienteret Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om, at det er besluttet at udskyde engrosmodellen til 1. oktober 2015.

Alle elmålere vil være fjernaflæste i 2020

Nyheder   •   Dec 10, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, som pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020.

Horns Rev 3 havmøllepark er sendt i udbud

Nyheder   •   Dec 06, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Maritimt Klimaforum skal arbejde for lavere CO2-udledning fra skibstrafikken

Nyheder   •   Dec 06, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Lavere energiudgifter giver danske industrivirksomheder konkurrencefordel

Nyheder   •   Dec 05, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse

Energistyrelsen skal have ny direktør

Nyheder   •   Nov 29, 2013 00:00 CET

Ib Larsens skifter d. 1. januar 2014 fra direktørstillingen i Energistyrelsen til en stilling som kommitteret i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement.

Nye regler fjerner hindringer for efterisolering af lejeboliger

Nyheder   •   Nov 29, 2013 00:00 CET

Nye regler for boligstøtte og energirenovering betyder, at de, der bor i lejebolig, kan efterisolere deres bolig uden, at det går ud over boligstøtten.

Millioner på vej til energieffektive transportløsninger

Nyheder   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

To innovative transportprojekter skal være foregangseksempler på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

EU har godkendt ny støtte til biogas

Nyheder   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

EU-Kommissionen har statsstøttegodkendt nye støttesatser til anvendelse af biogas. Godkendelsen er betinget af, at der ikke ydes statsstøtte til de samme udgifter flere gange.

Nye krav til diskonteringsrenten i varmeprojekter

Nyheder   •   Nov 19, 2013 00:00 CET

Fremover skal man anvende Finansministeriets senest udmeldte diskonteringsrente ved de samfundsøkonomiske vurderinger eller analyser, som vedlægges projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg. Det præciseres i en ændringsbekendtgørelse til projektbekendtgørelsen.

47 milioner til tilgængeligheds-forbedringer i 2013

Nyheder   •   Nov 18, 2013 00:00 CET

Der er afsat 8 mio. kr. til tilgængelighedsforbedringer i 2013. Med et tilskud på 25% af udgifterne sikrer det tilgængelighedsforbedringer for i alt ca. 47,2 mio. kr.

Energistyrelsen lancerer SparEnergi.dk

Nyheder   •   Nov 15, 2013 00:00 CET

Med SparEnergi.dk får energiforbrugere, såsom boligejere og virksomheder, en ny indgang til energieffektive løsninger og den nyeste viden om energibesparelser.

Nye pristillæg til visse vindmøller er trådt i kraft

Nyheder   •   Nov 15, 2013 00:00 CET

Den 13. november 2013 er nye regler om reduceret støtte til landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør trådt i kraft. Reglerne gælder for visse landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør, som nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere.