Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Engrosmodellen udskydes til 1. oktober 2015

Nyheder   •   Dec 17, 2013 00:00 CET

Klima-, energi- og bygningsministeren har orienteret Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om, at det er besluttet at udskyde engrosmodellen til 1. oktober 2015.

Alle elmålere vil være fjernaflæste i 2020

Nyheder   •   Dec 10, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, som pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020.

Horns Rev 3 havmøllepark er sendt i udbud

Nyheder   •   Dec 06, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Maritimt Klimaforum skal arbejde for lavere CO2-udledning fra skibstrafikken

Nyheder   •   Dec 06, 2013 00:00 CET

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Lavere energiudgifter giver danske industrivirksomheder konkurrencefordel

Nyheder   •   Dec 05, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse

Energistyrelsen skal have ny direktør

Nyheder   •   Nov 29, 2013 00:00 CET

Ib Larsens skifter d. 1. januar 2014 fra direktørstillingen i Energistyrelsen til en stilling som kommitteret i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement.

Nye regler fjerner hindringer for efterisolering af lejeboliger

Nyheder   •   Nov 29, 2013 00:00 CET

Nye regler for boligstøtte og energirenovering betyder, at de, der bor i lejebolig, kan efterisolere deres bolig uden, at det går ud over boligstøtten.

Millioner på vej til energieffektive transportløsninger

Nyheder   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

To innovative transportprojekter skal være foregangseksempler på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

EU har godkendt ny støtte til biogas

Nyheder   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

EU-Kommissionen har statsstøttegodkendt nye støttesatser til anvendelse af biogas. Godkendelsen er betinget af, at der ikke ydes statsstøtte til de samme udgifter flere gange.

Nye krav til diskonteringsrenten i varmeprojekter

Nyheder   •   Nov 19, 2013 00:00 CET

Fremover skal man anvende Finansministeriets senest udmeldte diskonteringsrente ved de samfundsøkonomiske vurderinger eller analyser, som vedlægges projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg. Det præciseres i en ændringsbekendtgørelse til projektbekendtgørelsen.

47 milioner til tilgængeligheds-forbedringer i 2013

Nyheder   •   Nov 18, 2013 00:00 CET

Der er afsat 8 mio. kr. til tilgængelighedsforbedringer i 2013. Med et tilskud på 25% af udgifterne sikrer det tilgængelighedsforbedringer for i alt ca. 47,2 mio. kr.

Energistyrelsen lancerer SparEnergi.dk

Nyheder   •   Nov 15, 2013 00:00 CET

Med SparEnergi.dk får energiforbrugere, såsom boligejere og virksomheder, en ny indgang til energieffektive løsninger og den nyeste viden om energibesparelser.

Nye pristillæg til visse vindmøller er trådt i kraft

Nyheder   •   Nov 15, 2013 00:00 CET

Den 13. november 2013 er nye regler om reduceret støtte til landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør trådt i kraft. Reglerne gælder for visse landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør, som nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere.

Stort fald i energiforbrug og drivhusgasser i 2012

Nyheder   •   Nov 14, 2013 00:00 CET

Energiforbruget faldt igen i 2012 og er nu på niveau med forbruget i 1990. Det fremgår af Energistatistik 2012, som også viser en stærk stigning i anvendelsen af vedvarende energi og et stort fald i Danmarks udledning af drivhusgasser.

Cirkus Arenas teltkollaps skyldtes forkert opsætning

Nyheder   •   Nov 12, 2013 00:00 CET

Den 21. juni 2013 kollapsede Cirkus Arenas telt i forbindelse med et arrangement i Kalundborg. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, har efter anmodning fra Energistyrelsen besigtiget teltet og undersøgt de tekniske årsager til kollapset. Konklusionen er, at forankringen af teltet ikke var tilstrækkelig god.

IEA præsenterer World Energy Outlook i København 26. november

Nyheder   •   Nov 12, 2013 00:00 CET

IEA’s cheføkonom Fatih Birol præsenterer konklusionerne i IEA’s World Energy Outlook 2013 26. november 2013 i Den Sorte Diamant, hvor også klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard taler.

EUDP investerer 19,4 mio. kr. til udvikling af nye bygningsintegrerede solceller

Nyheder   •   Nov 08, 2013 00:00 CET

Virksomheder og videninstitutioner i 10 forskellige projekter skal nu udvikle og demonstrere nye løsninger på integration af solceller. Det sker med udgangspunkt i EUDP’s særprogram, der skal bidrage til et energisystem uden fossil energi og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Efterforskningsboringen Bo-4X i Nordsøen fandt ikke olie eller gas

Nyheder   •   Nov 05, 2013 00:00 CET

Mærsk Olie og Gas A/S har som operatør for DUC-selskaberne i eneretsbevillingen af 8. juli 1962 boret efterforskningsboringen Bo-4X (5504/7-16) i den vestlige del af Nordsøen. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen.

Energistyrelsen træner sit cyberberedskab

Nyheder   •   Okt 31, 2013 00:00 CET

Den 6.-7. november deltager Energistyrelsen i den nationale krisestyringsøvelse, KRISØV, hvor danske myndigheder træner deres beredskab mod cyberangreb og evne til at håndtere kriser.

Offentliggørelse af ny vejledning i strategisk energiplanlægning i kommunerne

Nyheder   •   Okt 15, 2013 00:00 CEST

”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser” er den anden vejledning fra Energistyrelsen, der omhandler strategisk energiplanlægning i kommunerne. Vejledningen beskriver processen, herunder identifikation og analyse af handlemuligheder samt opstilling af energiscenarier.