Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

To nye forsyningspligtbevillinger givet i Jylland

Nyheder   •   Sep 20, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har netop gennemført anden udbudsrunde, hvor to bevillinger til forsyningspligtig virksomhed blev udbudt. Jysk Energi og Energi Nord vandt bevillingerne i de to områder.

Smarte elmålere i alle hjem

Nyheder   •   Sep 18, 2013 00:00 CEST

I 2020 vil alle danske husstande have en smart elmåler, der registrerer forbruget fra time til time. Elmålerne vil skabe store gevinster for samfundet, forbrugerne og elselskaberne.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgår aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen

Nyheder   •   Sep 17, 2013 00:00 CEST

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en harmonisering af beskatningen i Nordsøen.

Ændring af skalaen for energimærkning af bygninger

Nyheder   •   Sep 12, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har pr. 8. september 2013 ændret energimærkeskalaen for bygninger. Fremover vil kategorierne henvise til bygningsreglementet.

Udbud: Drift og vedligeholdelse af databaser over energiforbrug

Nyheder   •   Sep 09, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen udbyder nu opgaven vedrørende drift og vedligeholdelse af databaserne Energiforbrug i Staten og Se Elforbrug. Databaserne giver brugerne mulighed for at følge og analysere energiforbruget i hhv. staten, offentlige institutioner og erhvervslivet.

Fem projekter skal styrke energiplanlægningen i kommunerne

Nyheder   •   Sep 09, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har onsdag d. 4. september givet tilsagn til fem projekter, der skal styrke den strategiske energiplanlægning i kommunerne. Projekterne får op til 50 pct. i støtte fra staten, i alt 10,5 mio. kr.

Ny vejledning om energieffektive serverrum

Nyheder   •   Sep 03, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har netop udsendt en ny Serverrumsvejledning, som skal hjælpe især it-ansvarlige og energiansvarlige i både offentlige og private virksomheder med at gøre deres serverrum mere energieffektive.

Seminar om biogas – status, barrierer og perspektiver

Nyheder   •   Aug 23, 2013 00:00 CEST

Biogas Taskforce holder midtvejsseminar den 3. september om biogassens fremtid. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard er åbningstaler.

Udbud af forsyningspligtbevillinger på elområdet

Nyheder   •   Aug 21, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen igangsætter nu anden udbudsrunde til forsyningspligtig virksomhed på elområdet. Det gælder Frederikshavn Forsyningspligt og Jysk Energi.

EUDP indkalder ansøgninger til særpulje for brintteknologier

Nyheder   •   Aug 19, 2013 00:00 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder ca. 9 mio. kr. til en særlig indsats for udvikling og demonstration af brintteknologier i energisystemet. Ansøgningsfristen er 7. oktober kl. 15.

Informationsmøde om fælles europæiske energi- og miljøkrav til fastbrændselskedler og produkter til lokal rumopvarmning

Nyheder   •   Aug 19, 2013 00:00 CEST

Informationsmødet afholdes den 28. august i Energistyrelsen sammen med Miljøstyrelsen og Teknologisk Institut. På mødet præsenteres Kommissionens fire forslag til EU-forordninger, som skal bidrage til at reducere EU’s energiforbrug.

7. udbudsrunde er kommet et skridt nærmere

Nyheder   •   Aug 19, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen offentliggør en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen og en sammenfattende redegørelse af resultatet af den offentlige høring af den strategiske miljøvurdering af planen.

Danmark skal føre en aktiv klimapolitik

Nyheder   •   Aug 14, 2013 00:00 CEST

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for, og der er brug for handling. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dag præsenteret regeringens klimaplan.

Superpulje til grøn omstilling

Nyheder   •   Jul 20, 2013 00:00 CEST

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om at udmønte 40 mio. kr. fra puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. Pengene går bl.a. til et nyt videncenter for mineralske råstoffer og udvikling af nye grønne teknologier.

Højere energiforbrug de første tre måneder af 2013

Nyheder   •   Jul 08, 2013 00:00 CEST

Det faktiske energiforbrug steg 5,6 procent i 1. kvartal 2013 i forhold til samme kvartal sidste år. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 2,4 pct.

Nye forretningskoncepter skal fremme alternativer til olie- og naturgasfyr

Nyheder   •   Jul 03, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen støtter en række demonstrationsprojekter, der skal gøre det mere attraktivt for bygningsejere med oliefyr at konvertere til en VE-baseret opvarmningsform som f.eks. varmepumper.

Finansiering er en barriere for biogas

Nyheder   •   Jul 02, 2013 00:00 CEST

Det er svært at finde finansiering til biogasanlæg – også efter energiaftalens forhøjede støttesatser. Det viser rapporten ”Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas”.

Sådan kan energitunge virksomheder få hjælp til at blive grønne

Nyheder   •   Jul 01, 2013 00:00 CEST

”VE til proces” er en ny tilskudsordning, der skal hjælpe energitunge virksomheder med omstilling til vedvarende energi eller tilslutning til fjernvarme. Det er muligt at søge om tilskud fra den 1. august 2013.

Urimelig kritik af Energistyrelsen i Berlingske

Nyheder   •   Jun 28, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har ikke overhørt advarsler fra Natur-Energi om, at den tidligere praksis med tildeling af forsyningspligtbevillinger var ulovlig. Tværtimod betød henvendelsen fra Natur-Energi, at Energistyrelsen gik i gang med at ændre modellen, så der blev indført fri konkurrence blandt elleverandørerne.

Staten fik mere end 25 mia. kr. fra Nordsøolien i 2012

Nyheder   •   Jun 27, 2013 00:00 CEST

Fald i produktionen af olie og gas betød lavere indtægter fra Nordsøaktiviteterne. Stort fald i energiforbruget på platformene og laveste udledning af CO2 i 10 år.