Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Køberetsordningen for kystnære havvindmølleparker

Nyheder   •   Okt 10, 2013 00:00 CEST

Informationsmøde

På sporet af guld og grønne skove

Nyheder   •   Okt 10, 2013 00:00 CEST

Kulturnat i Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Udbud om nationalt kølepotentiale

Nyheder   •   Okt 09, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har igangsat et åbent udbud med formålet at få analyseret og vurderet det nationale kølepotentiale.

Kina lærer af Danmark om energieffektivt byggeri

Nyheder   •   Okt 08, 2013 00:00 CEST

Højtstående kinesisk delegation er i Danmark for at høre om danske erfaringer med energieffektivt byggeri.

Gartneri får 8 millioner kroner til at omstille til fjernvarme

Nyheder   •   Sep 27, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Gartneriet Knud Jepsen A/S får 8 mio. kr. til at omstille procesvarmen fra naturgas til fjernvarme fra det affaldsbaserede varmeværk i Hammel.

Industrien kan tjene penge på overskudsvarmen

Nyheder   •   Sep 26, 2013 00:00 CEST

Der er penge at spare, og der vil være en gevinst for klimaet, hvis virksomhederne udnytter overskudsvarmen fra produktionen. En stor del af overskudsvarmen kan bruges til at sænke virksomhedens eget varmeforbrug, mens resten kan sendes ud på fjernvarmenettet, hvor den kan dække omkring 70.000 parcelhuses behov for fjernvarme. Det viser en rapport, som konsulentfirmaet Viegand Maagøe har lavet...

Elreguleringsudvalget offentliggør statusrapport

Nyheder   •   Sep 26, 2013 00:00 CEST

Statusrapporten fortæller om udvalgets foreløbige arbejde og de analyser, som er igangsat.

Højere energiforbrug i første halvår af 2013

Nyheder   •   Sep 24, 2013 00:00 CEST

Det faktiske energiforbrug steg med 6,2 procent i 1. halvår 2013 i forhold til samme periode sidste år. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 3,3 procent.

Gratis telefonrådgivning skal fremme udskiftningen af olie- og naturgasfyr

Nyheder   •   Sep 23, 2013 00:00 CEST

Nu åbner en ny gratis rådgivningstjeneste, som skal hjælpe bygningsejere, når deres gamle oliefyr- eller naturgasfyr skal udskiftes. Over telefonen bliver det nu muligt for bygningsejere at få hjælp til at vælge den mest oplagte opvarmningsform.

To nye forsyningspligtbevillinger givet i Jylland

Nyheder   •   Sep 20, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har netop gennemført anden udbudsrunde, hvor to bevillinger til forsyningspligtig virksomhed blev udbudt. Jysk Energi og Energi Nord vandt bevillingerne i de to områder.

Smarte elmålere i alle hjem

Nyheder   •   Sep 18, 2013 00:00 CEST

I 2020 vil alle danske husstande have en smart elmåler, der registrerer forbruget fra time til time. Elmålerne vil skabe store gevinster for samfundet, forbrugerne og elselskaberne.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgår aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen

Nyheder   •   Sep 17, 2013 00:00 CEST

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en harmonisering af beskatningen i Nordsøen.

Ændring af skalaen for energimærkning af bygninger

Nyheder   •   Sep 12, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har pr. 8. september 2013 ændret energimærkeskalaen for bygninger. Fremover vil kategorierne henvise til bygningsreglementet.

Udbud: Drift og vedligeholdelse af databaser over energiforbrug

Nyheder   •   Sep 09, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen udbyder nu opgaven vedrørende drift og vedligeholdelse af databaserne Energiforbrug i Staten og Se Elforbrug. Databaserne giver brugerne mulighed for at følge og analysere energiforbruget i hhv. staten, offentlige institutioner og erhvervslivet.

Fem projekter skal styrke energiplanlægningen i kommunerne

Nyheder   •   Sep 09, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har onsdag d. 4. september givet tilsagn til fem projekter, der skal styrke den strategiske energiplanlægning i kommunerne. Projekterne får op til 50 pct. i støtte fra staten, i alt 10,5 mio. kr.

Ny vejledning om energieffektive serverrum

Nyheder   •   Sep 03, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har netop udsendt en ny Serverrumsvejledning, som skal hjælpe især it-ansvarlige og energiansvarlige i både offentlige og private virksomheder med at gøre deres serverrum mere energieffektive.

Seminar om biogas – status, barrierer og perspektiver

Nyheder   •   Aug 23, 2013 00:00 CEST

Biogas Taskforce holder midtvejsseminar den 3. september om biogassens fremtid. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard er åbningstaler.

Udbud af forsyningspligtbevillinger på elområdet

Nyheder   •   Aug 21, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen igangsætter nu anden udbudsrunde til forsyningspligtig virksomhed på elområdet. Det gælder Frederikshavn Forsyningspligt og Jysk Energi.

EUDP indkalder ansøgninger til særpulje for brintteknologier

Nyheder   •   Aug 19, 2013 00:00 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder ca. 9 mio. kr. til en særlig indsats for udvikling og demonstration af brintteknologier i energisystemet. Ansøgningsfristen er 7. oktober kl. 15.

Informationsmøde om fælles europæiske energi- og miljøkrav til fastbrændselskedler og produkter til lokal rumopvarmning

Nyheder   •   Aug 19, 2013 00:00 CEST

Informationsmødet afholdes den 28. august i Energistyrelsen sammen med Miljøstyrelsen og Teknologisk Institut. På mødet præsenteres Kommissionens fire forslag til EU-forordninger, som skal bidrage til at reducere EU’s energiforbrug.