Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Finansiering er en barriere for biogas

Nyheder   •   Jul 02, 2013 00:00 CEST

Det er svært at finde finansiering til biogasanlæg – også efter energiaftalens forhøjede støttesatser. Det viser rapporten ”Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas”.

Sådan kan energitunge virksomheder få hjælp til at blive grønne

Nyheder   •   Jul 01, 2013 00:00 CEST

”VE til proces” er en ny tilskudsordning, der skal hjælpe energitunge virksomheder med omstilling til vedvarende energi eller tilslutning til fjernvarme. Det er muligt at søge om tilskud fra den 1. august 2013.

Urimelig kritik af Energistyrelsen i Berlingske

Nyheder   •   Jun 28, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har ikke overhørt advarsler fra Natur-Energi om, at den tidligere praksis med tildeling af forsyningspligtbevillinger var ulovlig. Tværtimod betød henvendelsen fra Natur-Energi, at Energistyrelsen gik i gang med at ændre modellen, så der blev indført fri konkurrence blandt elleverandørerne.

Staten fik mere end 25 mia. kr. fra Nordsøolien i 2012

Nyheder   •   Jun 27, 2013 00:00 CEST

Fald i produktionen af olie og gas betød lavere indtægter fra Nordsøaktiviteterne. Stort fald i energiforbruget på platformene og laveste udledning af CO2 i 10 år.

Kina opfører kopi af grøn dansk bygning

Nyheder   •   Jun 25, 2013 00:00 CEST

Millionbyen Nanjing i Østkina har indledt byggeriet af Nanjing Green Lighthouse. Bygningen er stærkt inspireret af Copenhagen Green Lighthouse – Danmarks første CO2 neutrale bygning.

Ny energimærkning på tørretumblere

Nyheder   •   Jun 25, 2013 00:00 CEST

Med udgangen af maj måned er den nye energimærkning for tørretumblere blevet obligatorisk. Skalaen udvides med tre nye klasser A+, A++ og A+++ mens en række piktogrammer synliggør tørretumblerens egenskaber. Det nye energimærke benyttes allerede på bl.a. køleskabe, vaskemaskiner og fjernsyn.

Ny fælles publikation om fjernvarme i Danmark og Kina

Nyheder   •   Jun 25, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har offentliggjort ny fælles publikation om fjernvarme sammen med fjernvarmeindustriens organisation DBDH på dansk-kinesisk fjernvarmeseminar i Beijing den 24. juni 2013.

EUDP investerer 225 mio. kr. i nye energiteknologiske løsninger

Nyheder   •   Jun 20, 2013 00:00 CEST

Stor interesse for EUDP’s forårsrunde, hvor virksomheder og videninstitutioner i 76 projektforslag har ansøgt om et samlet støttebeløb på 503 mio. kr. 33 nye projekter skal nu udvikle og kommercialisere energiteknologiske produkter og løsninger.

Invitation til informationsmøde om udbud af kystnære havmølleparker

Nyheder   •   Jun 19, 2013 00:00 CEST

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard åbner Energistyrelsens informationsmøde den 28. august 2013 om det kommende udbud af 450 MW kystnære havmøller, som er en del af den danske energiaftale fra marts 2012.

Energistyrelsen udbyder to opgaver om indpasning af geotermi

Nyheder   •   Jun 19, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen gennemfører to udbud, som har til formål at kortlægge mulighederne for en realistisk indpasning af geotermi i de 27 fjernvarmemarkeder i Danmark, hvor Energistyrelsen vurderer, at der er størst potentiale for at udnytte geotermi.

”Skrot dit oliefyr” – tilskudsordningens effekt

Nyheder   •   Jun 12, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har i foråret 2013 foretaget en undersøgelse af tilskudsordningen Skrot dit oliefyr for at belyse, om tilskuddet har motiveret boligejere til at udskifte oliefyret med en varmepumpe eller en fjernvarmetilslutning.

Udbud om videreudvikling af CO2-beregneren

Nyheder   •   Jun 11, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har igangsat et udbud med det formål at analysere og vurdere kommunernes erfaringer med CO2-beregneren og kortlægningsvejledningen for strategisk energiplanlægning.

Kun boliger vil få støtte til solceller

Nyheder   •   Jun 11, 2013 00:00 CEST

Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning med solceller i de kommende år.

Danske industrivirksomheder udleder mindre CO2 end konkurrenter

Nyheder   •   Jun 07, 2013 00:00 CEST

Ny analyse viser, at danske kvoteomfattede industrivirksomheder udleder 12 pct. mindre CO2 pr. produceret vare end deres konkurrenter i EU. Dermed spares klimaet for 600.000 ton CO2 årligt.

Nu kan energiselskaber få verificeret energibesparelserne

Nyheder   •   Jun 07, 2013 00:00 CEST

Den 10. juni starter Dansk kWh-Verifikationsenhed, DAKVE, op. Enheden er etableret med henblik på at give energiselskaberne mulighed for at få forhåndsgodkendt opgørelsesmetoder og verificeret beregningsmetoder og energibesparelser.

Støtte til partnerskaber for elbiler

Nyheder   •   Jun 06, 2013 00:00 CEST

Indkaldelse af ansøgninger

Energistyrelsen på vej med solcellegrundlag

Nyheder   •   Jun 04, 2013 00:00 CEST

Berlingskes artikler i dag om den kommende solcellelov kan give anledning til usikkerhed om, hvorvidt Energistyrelsen kan fremlægge det nødvendige grundlag for, at Folketinget kan færdigbehandle lovforslag L 199 om solceller inden sommerferien.

Der er PCB i flere bygninger end ventet

Nyheder   •   Jun 04, 2013 00:00 CEST

PCB er mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget. Især skolerne er hårdt ramt, viser en undersøgelse lavet af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Regeringen opretter nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne med at tilrettelægge indsatsen mod PCB.

Invitation til EnergiForsk2013 – Viden i vækst

Nyheder   •   Jun 03, 2013 00:00 CEST

Konference

Nyt Initiativkatalog til regeringens strategi for energirenovering

Nyheder   •   Maj 31, 2013 00:00 CEST

I dag får klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard overrakt et katalog over initiativer til at fremme og forbedre energirenovering af den danske bygningsmasse. Initiativkataloget er udarbejdet af Netværk for energirenovering.