Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Nu kan energiselskaber få verificeret energibesparelserne

Nyheder   •   Jun 07, 2013 00:00 CEST

Den 10. juni starter Dansk kWh-Verifikationsenhed, DAKVE, op. Enheden er etableret med henblik på at give energiselskaberne mulighed for at få forhåndsgodkendt opgørelsesmetoder og verificeret beregningsmetoder og energibesparelser.

Støtte til partnerskaber for elbiler

Nyheder   •   Jun 06, 2013 00:00 CEST

Indkaldelse af ansøgninger

Energistyrelsen på vej med solcellegrundlag

Nyheder   •   Jun 04, 2013 00:00 CEST

Berlingskes artikler i dag om den kommende solcellelov kan give anledning til usikkerhed om, hvorvidt Energistyrelsen kan fremlægge det nødvendige grundlag for, at Folketinget kan færdigbehandle lovforslag L 199 om solceller inden sommerferien.

Der er PCB i flere bygninger end ventet

Nyheder   •   Jun 04, 2013 00:00 CEST

PCB er mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget. Især skolerne er hårdt ramt, viser en undersøgelse lavet af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Regeringen opretter nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne med at tilrettelægge indsatsen mod PCB.

Invitation til EnergiForsk2013 – Viden i vækst

Nyheder   •   Jun 03, 2013 00:00 CEST

Konference

Nyt Initiativkatalog til regeringens strategi for energirenovering

Nyheder   •   Maj 31, 2013 00:00 CEST

I dag får klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard overrakt et katalog over initiativer til at fremme og forbedre energirenovering af den danske bygningsmasse. Initiativkataloget er udarbejdet af Netværk for energirenovering.

Ny indkøbsvejledning skal nedbringe energiforbruget

Nyheder   •   Maj 31, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen står bag en ny indkøbsvejledning, der skal hjælpe offentlige og private virksomheder med at få et lavere energiforbrug. Med vejledningen i hånden har indkøberne god mulighed for at opnå lave totalomkostninger og købe klimavenligt ind.

Stor forskel på gebyrstørrelse og sagsbehandlingstid for byggesager

Nyheder   •   Maj 30, 2013 00:00 CEST

Årlig opgørelse

El-reguleringsudvalget anbefaler ny forsyningspligtregulering

Nyheder   •   Maj 30, 2013 00:00 CEST

El-reguleringsudvalget har den 30. maj 2013 afleveret sin anbefaling til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om den fremtidige forsyningspligtregulering. Udvalget anbefaler at ophæve systemet med forsyningspligtige virksomheder for afgrænsede geografiske områder og særlig prisregulering kombineret med en ny og forbedret elprisportal og flere andre tiltag, som skal understøtte...

Spurv-1 efterforskningsboringen i Nordsøen fandt ikke olie eller gas

Nyheder   •   Maj 29, 2013 00:00 CEST

Wintershall Noordzee B.V. har som operatør for tilladelse 4/06 boret efterforskningsboringen Spurv-1 (5504/1-4) i den vestlige del af Nordsøen. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen.

Stor international biomassekonference i København

Nyheder   •   Maj 24, 2013 00:00 CEST

21th European Biomass Conference and Exhibition afholdes i København den 3. – 7. juni 2013 og forventes at samle op til 2.000 deltagere fra hele verden.

Laveste CO2-udledning siden kvoteordningens start

Nyheder   •   Maj 23, 2013 00:00 CEST

Siden EU’s kvoteordning trådte i kraft i 2005, er danske stationære kvotevirksomheders udledning faldet med 31 pct., og udledningen af CO2 i 2012 er den hidtil laveste. Alle danske stationære kvotevirksomheder har returneret kvoter inden for fristen.

Nyt partnerskab skal støtte gas til tung transport

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet er gået sammen med Transportministeriet om at etablere et partnerskab, der kan understøtte anvendelsen af gas til tung transport. Det langsigtede mål er at bruge biogas i transportsektoren.

Overgangsordning for solceller er på plads

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Partierne bag energiforliget sikrer nu dem, der har investeret i store solcelleanlæg i tillid til de gamle regler. Samtidig er der fundet en ordning for private, hvor der er sket fejl ved tilmeldingen til den årsbaserede nettomålerordning.

Energistyrelsen har fået ny hjemmeside

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Hastighed, mobil adgang og målrettede nyheder er nogle af de områder, der er lagt vægt på med lanceringen af den nye hjemmeside.

Seminar om procesenergi og energibesparende tiltag på sygehuse

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Den 18. juni afholder Energistyrelsen i samarbejde med Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse et seminar om procesenergi og energibesparende tiltag i forbindelse med sygehusbyggeri og eksisterende sygehuse.

Energiselskaberne overopfylder igen deres energispareindsats

Nyheder   •   Maj 21, 2013 00:00 CEST

Resultaterne af energiselskabernes indberetninger for 2012 viser, at der blev realiseret besparelser i slutforbruget svarende til 139 pct. af den fastsatte målsætning.

Fælles EU-regler for handel med byggevarer

Nyheder   •   Maj 21, 2013 00:00 CEST

Den 1. juli 2013 træder en ny byggevareforordning i kraft, som ensretter reglerne for salg og markedsføring af byggevarer i EU.

Informationsmøder om ny grøn støtteordning for industrien

Nyheder   •   Maj 21, 2013 00:00 CEST

Der afholdes informationsmøder i København og Vejle om den kommende støtteordning ”VE til proces”, som med 3,75 mia. kr. skal omlægge industriens procesenergiforbrug til vedvarende energi.

Grønne virksomheder er konkurrencedygtige på produktiviteten

Nyheder   •   Maj 15, 2013 00:00 CEST

Ny analyse viser, at grønne virksomheder er højproduktive og eksportorienterede. Den høje produktivitet bidrager til at skabe vækst i Danmark, og indikerer, at den grønne sektor er godt rustet til konkurrencen om ordrerne i den grønne omstilling