Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Ny indkøbsvejledning skal nedbringe energiforbruget

Nyheder   •   Maj 31, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen står bag en ny indkøbsvejledning, der skal hjælpe offentlige og private virksomheder med at få et lavere energiforbrug. Med vejledningen i hånden har indkøberne god mulighed for at opnå lave totalomkostninger og købe klimavenligt ind.

Stor forskel på gebyrstørrelse og sagsbehandlingstid for byggesager

Nyheder   •   Maj 30, 2013 00:00 CEST

Årlig opgørelse

El-reguleringsudvalget anbefaler ny forsyningspligtregulering

Nyheder   •   Maj 30, 2013 00:00 CEST

El-reguleringsudvalget har den 30. maj 2013 afleveret sin anbefaling til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om den fremtidige forsyningspligtregulering. Udvalget anbefaler at ophæve systemet med forsyningspligtige virksomheder for afgrænsede geografiske områder og særlig prisregulering kombineret med en ny og forbedret elprisportal og flere andre tiltag, som skal understøtte...

Spurv-1 efterforskningsboringen i Nordsøen fandt ikke olie eller gas

Nyheder   •   Maj 29, 2013 00:00 CEST

Wintershall Noordzee B.V. har som operatør for tilladelse 4/06 boret efterforskningsboringen Spurv-1 (5504/1-4) i den vestlige del af Nordsøen. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen.

Stor international biomassekonference i København

Nyheder   •   Maj 24, 2013 00:00 CEST

21th European Biomass Conference and Exhibition afholdes i København den 3. – 7. juni 2013 og forventes at samle op til 2.000 deltagere fra hele verden.

Laveste CO2-udledning siden kvoteordningens start

Nyheder   •   Maj 23, 2013 00:00 CEST

Siden EU’s kvoteordning trådte i kraft i 2005, er danske stationære kvotevirksomheders udledning faldet med 31 pct., og udledningen af CO2 i 2012 er den hidtil laveste. Alle danske stationære kvotevirksomheder har returneret kvoter inden for fristen.

Nyt partnerskab skal støtte gas til tung transport

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet er gået sammen med Transportministeriet om at etablere et partnerskab, der kan understøtte anvendelsen af gas til tung transport. Det langsigtede mål er at bruge biogas i transportsektoren.

Overgangsordning for solceller er på plads

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Partierne bag energiforliget sikrer nu dem, der har investeret i store solcelleanlæg i tillid til de gamle regler. Samtidig er der fundet en ordning for private, hvor der er sket fejl ved tilmeldingen til den årsbaserede nettomålerordning.

Energistyrelsen har fået ny hjemmeside

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Hastighed, mobil adgang og målrettede nyheder er nogle af de områder, der er lagt vægt på med lanceringen af den nye hjemmeside.

Seminar om procesenergi og energibesparende tiltag på sygehuse

Nyheder   •   Maj 22, 2013 00:00 CEST

Den 18. juni afholder Energistyrelsen i samarbejde med Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse et seminar om procesenergi og energibesparende tiltag i forbindelse med sygehusbyggeri og eksisterende sygehuse.

Energiselskaberne overopfylder igen deres energispareindsats

Nyheder   •   Maj 21, 2013 00:00 CEST

Resultaterne af energiselskabernes indberetninger for 2012 viser, at der blev realiseret besparelser i slutforbruget svarende til 139 pct. af den fastsatte målsætning.

Fælles EU-regler for handel med byggevarer

Nyheder   •   Maj 21, 2013 00:00 CEST

Den 1. juli 2013 træder en ny byggevareforordning i kraft, som ensretter reglerne for salg og markedsføring af byggevarer i EU.

Informationsmøder om ny grøn støtteordning for industrien

Nyheder   •   Maj 21, 2013 00:00 CEST

Der afholdes informationsmøder i København og Vejle om den kommende støtteordning ”VE til proces”, som med 3,75 mia. kr. skal omlægge industriens procesenergiforbrug til vedvarende energi.

Grønne virksomheder er konkurrencedygtige på produktiviteten

Nyheder   •   Maj 15, 2013 00:00 CEST

Ny analyse viser, at grønne virksomheder er højproduktive og eksportorienterede. Den høje produktivitet bidrager til at skabe vækst i Danmark, og indikerer, at den grønne sektor er godt rustet til konkurrencen om ordrerne i den grønne omstilling

NAMA Financing Summit 15.-17. maj 2013

Nyheder   •   Maj 14, 2013 00:00 CEST

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er sammen med den amerikanske tænketank, Center for Clean Air Policy (CCAP), værter for arrangementet om National Appropriate Mitigation Actions (NAMA). Arrangementet foregår i København som et lukket arrangement.

Ny Åben Dør ansøgning til område i Sønderjylland

Nyheder   •   Maj 08, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding til et område i Sønderjylland op til den dansk-tyske grænse.

Opdateret beregningsmodel viser mindre CO2 gevinst ved naturgas i tung transport

Nyheder   •   Maj 06, 2013 00:00 CEST

Opdateringen af Energistyrelsens beregningsmodel for Alternative Drivmidler reducerer CO2 gevinsten ved at anvende af naturgas i især tung transport

Energipolitisk redegørelse 2013 til Folketinget

Nyheder   •   Apr 30, 2013 00:00 CEST

Den årlige energiredegørelse er sendt til Folketinget.

Videncenter for energibesparelser i bygninger fortsætter med et stærkt hold

Nyheder   •   Apr 29, 2013 00:00 CEST

Videncenter for energibesparelser i bygninger vil fortsat blive drevet af et konsortium bestående af Teknologisk Institut, SBi, DTU, Viegaand & Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Men strategien er mere offensiv end tidligere.

Eksport af energiteknologi stiger igen

Nyheder   •   Apr 29, 2013 00:00 CEST

Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr. Mere end halvdelen af eksporten var grøn.