Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

NAMA Financing Summit 15.-17. maj 2013

Nyheder   •   Maj 14, 2013 00:00 CEST

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er sammen med den amerikanske tænketank, Center for Clean Air Policy (CCAP), værter for arrangementet om National Appropriate Mitigation Actions (NAMA). Arrangementet foregår i København som et lukket arrangement.

Ny Åben Dør ansøgning til område i Sønderjylland

Nyheder   •   Maj 08, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding til et område i Sønderjylland op til den dansk-tyske grænse.

Opdateret beregningsmodel viser mindre CO2 gevinst ved naturgas i tung transport

Nyheder   •   Maj 06, 2013 00:00 CEST

Opdateringen af Energistyrelsens beregningsmodel for Alternative Drivmidler reducerer CO2 gevinsten ved at anvende af naturgas i især tung transport

Energipolitisk redegørelse 2013 til Folketinget

Nyheder   •   Apr 30, 2013 00:00 CEST

Den årlige energiredegørelse er sendt til Folketinget.

Videncenter for energibesparelser i bygninger fortsætter med et stærkt hold

Nyheder   •   Apr 29, 2013 00:00 CEST

Videncenter for energibesparelser i bygninger vil fortsat blive drevet af et konsortium bestående af Teknologisk Institut, SBi, DTU, Viegaand & Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Men strategien er mere offensiv end tidligere.

Eksport af energiteknologi stiger igen

Nyheder   •   Apr 29, 2013 00:00 CEST

Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr. Mere end halvdelen af eksporten var grøn.

Søg støtte til Nordiske energirenoveringsprojekter

Nyheder   •   Apr 24, 2013 00:00 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram støtter projekter under Nordic Built Initiativet. Hør hvordan på informationsmødet d. 14. maj 2013.

Ny rapport om drivhusgas- fremskrivninger i vækstøkonomier

Nyheder   •   Apr 23, 2013 00:00 CEST

Hvordan udarbejder vækstøkonomier deres drivhusgasfremskrivninger, og hvad kan landene lære på tværs af hinanden, så fremskrivningerne gøres så troværdige som muligt?

Temamøde om bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse

Nyheder   •   Apr 23, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen inviterer til temamøde om anvendelsen af bioenergi i Danmark. Mødet er det andet i rækken og afholdes den 23. maj kl. 9.00- 16.00.

EUDP åbner for ansøgninger til særpuljer for bygningsintegrerede solceller og brintteknologier

Nyheder   •   Apr 18, 2013 00:00 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram udbyder henholdsvis 20 mio. kr. til udvikling og demonstration inden for bygningsintegrerede solceller (BIPV) samt 10 mio. kr. til brintteknologier i energisystemet.

Dansk ekspertise inden for vedvarende energi folder sig ud i Kina

Nyheder   •   Apr 15, 2013 00:00 CEST

12 kontrakter underskrevet mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner om konkrete forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på vedvarende energi.

Udbud: Demonstrationsprojekter om VE-baserede opvarmningsformer samt rådgivning af bygningsejere

Nyheder   •   Apr 15, 2013 00:00 CEST

Der er med den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 afsat en pulje på 42 mio. kr. til at fremme alternativer til olie- og naturgasfyr. Under denne pulje gennemfører Energistyrelsen nu to udbud.

Energistyrelsen indkalder ansøgninger under NER 300 programmet

Nyheder   •   Apr 08, 2013 00:00 CEST

EU Kommissionen har skudt anden runde under NER 300 programmet i gang, som finansieres ved salg af 100 mio. kvoter. Fristen for ansøgninger er 3. juli 2013.

På vej mod fremtidens intelligente energisystem

Nyheder   •   Apr 05, 2013 00:00 CEST

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har i dag udsendt denne pressemeddelelse.

Møde om nye strategiske partnerskaber for el, gas og brintbiler

Nyheder   •   Mar 25, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen inviterer til møde fredag den 19. april kl. 14.00 om udmøntning af energiaftalens midler i en række partnerskaber til el-infrastruktur.

Oliefund i Hibonite-1 efterforskningsboringen i Nordsøen

Nyheder   •   Mar 25, 2013 00:00 CET

Oliefund i Hibonite-1 efterforskningsboringen i Nordsøen

Nu indkalder EUDP og DSF ansøgninger til særpulje for energieffektiv transport

Nyheder   •   Mar 22, 2013 00:00 CET

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og Det Strategiske Forskningsråd (DSF) udbyder tilsammen 25 mio. kr. til en særlig indsats for forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport.

Udbud om varmepumper og lagre i varmeforsyningen

Nyheder   •   Mar 22, 2013 00:00 CET

I den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 er afsat 35 mio. kr. til fremme af ny VE teknologi i fjernvarmesystemerne i årene 2012-2015. Under denne pulje gennemfører Energistyrelsen nu et udbud om varmepumper og lagre i varmeforsyningen.

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2012

Nyheder   •   Mar 22, 2013 00:00 CET

Stigning i nettoimport af el og i anvendelse af vindkraft førte til et fald i det faktiske energiforbrug i 2012 på 4,5 pct., et stort fald i kulforbruget og et fald i udledningen af CO2 på 10,3 pct. Fortsat stigning i forbruget af vedvarende energi.

Loven om solceller bliver justeret

Nyheder   •   Mar 20, 2013 00:00 CET

Partierne bag energiforliget har besluttet at sænke støtten til store kommercielle solcelleparker. Justeringen bliver lavet for at lukke et hul i loven og forhindre et stort spild af støttekroner på bekostning af de øvrige elforbrugere.