Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Energistyrelsen etablerer elbilnetværk for virksomheder

Nyheder   •   Mar 20, 2013 00:00 CET

Overvejer du, om elbiler kunne være en løsning i din virksomhed, eller har du erfaringer med drift af elbiler, som du gerne vil dele med andre? Energistyrelsen og Trafikstyrelsen inviterer virksomheder til at deltage i et nystartet elbilnetværk.

Partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne kan nu søge om tilskud

Nyheder   •   Mar 14, 2013 00:00 CET

Fristen for ansøgning om tilskud til projekter, der skal fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne er 3. juni 2013.

Regler for byggeri forklares i ny eksempelsamling

Nyheder   •   Mar 14, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen har netop lanceret en større eksempelsamling i tilknytning til bygningsreglementet. Den er udarbejdet i samarbejde med 22 organisationer og virksomheder.

Mange el- og gaskunder får ny forsyningspligt- leverandør

Nyheder   •   Mar 11, 2013 00:00 CET

Vinderne er fundet i den første udbudsrunde for 24 forsyningspligtbevillinger på elområdet og 3 bevillinger på naturgasområdet

Serviceeftersynet af Nordsøen giver 27½ mia. kr. i ny fond

Nyheder   •   Mar 01, 2013 00:00 CET

Skatteministeriet har i dag udsendt denne pressemeddelelse om serviceeftersynet af Nordsøen.

To udbud om geotermi i varmeforsyningen

Nyheder   •   Feb 28, 2013 00:00 CET

Der er afsat 35 mio. kr. i den energipolitiske aftale til at fremme ny VE teknologi i fjernvarme i årene 2012-2015. De to første udbud dækker forløb og risici ved geotermi i varmeforsyningen.

Ny portal viser vej til statslig information om vindmøller

Nyheder   •   Feb 28, 2013 00:00 CET

Vindinfo.dk er en genvej til statslig viden om vindmøller til gavn for borgere, myndigheder og vindmølleopstillere.

Energistyrelsen lancerer hjemmeside til forbrugerne

Nyheder   •   Feb 27, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen har videreudviklet GoEnergi.dk, der giver danskerne gode råd om energiforbrug og viser vej til energibesparelser både i hjemmet og på arbejdspladsen.

Kina på inspirationsbesøg i Danmark for at se på vedvarende energi og energieffektivt byggeri

Nyheder   •   Feb 26, 2013 00:00 CET

To kinesiske delegationer har i dagene 25.-27. februar besøgt Danmark for at lade sig inspirere af den danske brug af vedvarende energi. Danske grønne løsninger kan understøtte Kinas ambition om en højere anvendelse af vedvarende energikilder.

Ny erklæring fra regeringen og Bevillingshaverne

Nyheder   •   Feb 26, 2013 00:00 CET

Skatteministeriet har udsendt denne pressemeddelelse om erklæringen fra regeringen og A.P. Møller - Mærsk på vegne af DUC partnerne

Første udbud af forsyningspligtbevillinger i Danmark

Nyheder   •   Feb 19, 2013 00:00 CET

Der er nu gennemført danmarkshistoriens første udbud på i alt 27 bevillinger til forsyningspligtig virksomhed.Der er indkommet 46 tilbud på de udbudte 24 bevillingsområder vedrørende elforsyning og 9 tilbud på de udbudte 3 bevillingsområder vedrørende gasforsyning.

Neutral miljøpåvirkning fra havvindmøller

Nyheder   •   Feb 19, 2013 00:00 CET

Nye danske undersøgelser bekræfter, at det er muligt at konstruere havvindmølleparker på en måde, som ikke medfører væsentlig skade på naturen.

Stor støtteordning til vedvarende energi i industrien

Nyheder   •   Feb 15, 2013 00:00 CET

Regeringen og de øvrige partier bag energiaftalen er enige om rammerne for VE-proces ordningen, der skal yde økonomisk støtte på i alt 3,75 mia. kr. til virksomheder, som omstiller til vedvarende energi eller fjernvarme i deres produktionsprocesser.

Det danske forbrug af naturgas faldt 6,7 pct. i 2012

Nyheder   •   Feb 12, 2013 00:00 CET

Det danske forbrug af naturgas var i 2012 på 3,7 mia. Nm3 mod 4,0 mia. Nm3 i 2011. Det svarer til et fald på 6,7 pct

Nye krav til computere, netværksprodukter og kedlers energieffektivitet

Nyheder   •   Feb 12, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen indbyder til informationsmøde den 22. og 26. februar. På møderne præsenteres Kommissionens forslag til nye europæiske energieffektivitets- og energimærkningskrav til kedler samt computere og produkter, som er forbundet i netværk.

Nye regler om energimærkning af bygninger

Nyheder   •   Feb 11, 2013 00:00 CET

Fra 1. januar 2013 er annoncører forpligtede til at synliggøre energimærket, når de sælger, udlejer eller overdrager en lejlighed eller bygning via kommercielle medier.

Elforbruget faldt i 2012 med 1,3 pct.

Nyheder   •   Feb 08, 2013 00:00 CET

Elproduktion fra vindkraft svarede i 2012 til 30 pct. af den indenlandske elforsyning.

Ny samfundsøkonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark

Nyheder   •   Feb 04, 2013 00:00 CET

CO2-fangst og forøget olieindvinding (CCS/EOR) kan have stor betydning for udnyttelse af de danske olieressourcer. Ny rapport belyser samfundsøkonomien i et CCS/EOR-system i Danmark.

Nu igangsættes forberedelserne af de kystnære havmølleparker

Nyheder   •   Feb 04, 2013 00:00 CET

Energinet.dk har i dag modtaget pålæg om at gennemføre forundersøgelser for 6 udpegede områder til kystnære havmøller

Hjemmeside lærer skoleelever om klimaet i Arktis

Nyheder   •   Feb 04, 2013 00:00 CET

Danske og grønlandske skoleelever får adgang til den seneste forskningsbaserede viden om klimaforandringerne i Arktis. Det sker på hjemmesiden detnyearktis.dk, som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet offentliggør den 5. februar.