Få vores nyheder på mail

Tags

Klima og CO2

Undergrund

Forsyning

Effektivisering & Erhverv

Energiteknologi

Teleforsyning

Internationalt

Statistik/fremskrivninger

Bredbånd til din virksomhed

Vedvarende energi

Politik

Ny portal viser vej til statslig information om vindmøller

Nyheder   •   Feb 28, 2013 00:00 CET

Vindinfo.dk er en genvej til statslig viden om vindmøller til gavn for borgere, myndigheder og vindmølleopstillere.

Energistyrelsen lancerer hjemmeside til forbrugerne

Nyheder   •   Feb 27, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen har videreudviklet GoEnergi.dk, der giver danskerne gode råd om energiforbrug og viser vej til energibesparelser både i hjemmet og på arbejdspladsen.

Kina på inspirationsbesøg i Danmark for at se på vedvarende energi og energieffektivt byggeri

Nyheder   •   Feb 26, 2013 00:00 CET

To kinesiske delegationer har i dagene 25.-27. februar besøgt Danmark for at lade sig inspirere af den danske brug af vedvarende energi. Danske grønne løsninger kan understøtte Kinas ambition om en højere anvendelse af vedvarende energikilder.

Ny erklæring fra regeringen og Bevillingshaverne

Nyheder   •   Feb 26, 2013 00:00 CET

Skatteministeriet har udsendt denne pressemeddelelse om erklæringen fra regeringen og A.P. Møller - Mærsk på vegne af DUC partnerne

Første udbud af forsyningspligtbevillinger i Danmark

Nyheder   •   Feb 19, 2013 00:00 CET

Der er nu gennemført danmarkshistoriens første udbud på i alt 27 bevillinger til forsyningspligtig virksomhed.Der er indkommet 46 tilbud på de udbudte 24 bevillingsområder vedrørende elforsyning og 9 tilbud på de udbudte 3 bevillingsområder vedrørende gasforsyning.

Neutral miljøpåvirkning fra havvindmøller

Nyheder   •   Feb 19, 2013 00:00 CET

Nye danske undersøgelser bekræfter, at det er muligt at konstruere havvindmølleparker på en måde, som ikke medfører væsentlig skade på naturen.

Stor støtteordning til vedvarende energi i industrien

Nyheder   •   Feb 15, 2013 00:00 CET

Regeringen og de øvrige partier bag energiaftalen er enige om rammerne for VE-proces ordningen, der skal yde økonomisk støtte på i alt 3,75 mia. kr. til virksomheder, som omstiller til vedvarende energi eller fjernvarme i deres produktionsprocesser.

Det danske forbrug af naturgas faldt 6,7 pct. i 2012

Nyheder   •   Feb 12, 2013 00:00 CET

Det danske forbrug af naturgas var i 2012 på 3,7 mia. Nm3 mod 4,0 mia. Nm3 i 2011. Det svarer til et fald på 6,7 pct

Nye krav til computere, netværksprodukter og kedlers energieffektivitet

Nyheder   •   Feb 12, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen indbyder til informationsmøde den 22. og 26. februar. På møderne præsenteres Kommissionens forslag til nye europæiske energieffektivitets- og energimærkningskrav til kedler samt computere og produkter, som er forbundet i netværk.

Nye regler om energimærkning af bygninger

Nyheder   •   Feb 11, 2013 00:00 CET

Fra 1. januar 2013 er annoncører forpligtede til at synliggøre energimærket, når de sælger, udlejer eller overdrager en lejlighed eller bygning via kommercielle medier.

Elforbruget faldt i 2012 med 1,3 pct.

Nyheder   •   Feb 08, 2013 00:00 CET

Elproduktion fra vindkraft svarede i 2012 til 30 pct. af den indenlandske elforsyning.

Ny samfundsøkonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark

Nyheder   •   Feb 04, 2013 00:00 CET

CO2-fangst og forøget olieindvinding (CCS/EOR) kan have stor betydning for udnyttelse af de danske olieressourcer. Ny rapport belyser samfundsøkonomien i et CCS/EOR-system i Danmark.

Nu igangsættes forberedelserne af de kystnære havmølleparker

Nyheder   •   Feb 04, 2013 00:00 CET

Energinet.dk har i dag modtaget pålæg om at gennemføre forundersøgelser for 6 udpegede områder til kystnære havmøller

Hjemmeside lærer skoleelever om klimaet i Arktis

Nyheder   •   Feb 04, 2013 00:00 CET

Danske og grønlandske skoleelever får adgang til den seneste forskningsbaserede viden om klimaforandringerne i Arktis. Det sker på hjemmesiden detnyearktis.dk, som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet offentliggør den 5. februar.

Program for Energiaktørernes Partnerskabsdag 25. februar

Nyheder   •   Feb 01, 2013 00:00 CET

Energistyrelsen og KL er vært for en partnerskabsdag om strategisk energiplanlægning i kommunerne mandag d. 25. februar i Vejle. Ministeren indleder.

Større fokus på grøn omstilling i vækstøkonomier

Nyheder   •   Jan 31, 2013 00:00 CET

Den 20. februar sætter Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fokus på grøn omstilling i vækstøkonomier. Hør om indsatsen for lavere drivhusgasudledninger, større energieffektivitet og mere vedvarende energi i vækstøkonomier.

Enighed om forhøjet støtte til husstandsvindmøller

Nyheder   •   Jan 24, 2013 00:00 CET

Partierne bag energiforliget er enige om at fastholde en høj støtte til husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de små vindmøller kan fortsætte.

Partnerskaber skal sikre flere elbiler på gaden

Nyheder   •   Jan 23, 2013 00:00 CET

Partierne bag energiforliget fordeler 70 mio. kr., som skal bruges til at fremme infrastrukturen til biler, der kører på el, gas og brint.

Ny godkendelsesordning sikrer bedre beskyttelse af drikkevandet

Nyheder   •   Jan 23, 2013 00:00 CET

Klima-, energi-, og bygningsministeren står bag en ny godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand. Godkendelsesordningen sættes i søen den 1. april 2013 og ordningen er med til at sikre, at der kommer rent drikkevand ud af vandhanen.

Lavere energiforbrug i 3. kvartal 2012

Nyheder   •   Jan 23, 2013 00:00 CET

Det faktiske energiforbrug faldt i 3. kvartal 2012 med 4,0 pct. sammenlignet med 3. kvartal 2011.