Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Nyhed -

Projekt ’Grøn Gas Lolland-Falster’ - Indkaldelse af idéer og forslag

Til brug for de forestående miljøvurderinger på både land- og vanddelen af projektet Grøn Gas Lolland-Falster inviterer Energistyrelsen og Miljøstyrelsen borgere, interesseorganisationer mv. til at komme med idéer, bemærkninger og forslag.

Energinet og Evida har søgt Energistyrelsen og Miljøstyrelsen om at igangsætte en miljøvurdering for projektet Grøn Gas Lolland-Falster og en udtalelse om et afgrænsningsnotat vedrørende Grøn Gas Lolland-Falster projektet. Grøn Gas Lolland-Falster projektet omhandler etablering af en gasrørledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland.

Energinet og Evida skal som bygherrer for projektet udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som belyser projektets mulige miljøpåvirkninger og danner grundlag for myndighedernes behandling af ansøgningen og beslutningen om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projektet.

Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Energistyrelsen er miljømyndighed for projektets dele på vand, mens Miljøstyrelsen er myndighed for anlæggets dele på land.

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, skal miljømyndighederne afgrænse rapportens indhold. Som led i afgrænsningen indkaldes der hermed idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer mv. til de forestående miljøvurderinger på både land- og vanddelen. Du kan læse om projektet og de mulige miljøpåvirkninger i nedenstående links.

Ideer og forslag sendes til Miljøstyrelsen frem til 6. april

Alle ideer, bemærkninger og forslag kan sendes frem til den 6. april 2021 til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk eller med post til: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C, eller som e-mail til: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Herefter vil Miljøstyrelsen og Energistyrelsen behandle de indkomne svar i forhold til eget myndighedsområde. Læs mere om myndighedsbehandlingen i idéoplægget.

Læs mere om Projekt Grøn Gas Lolland-Falster og hent ideoplægget på Energistyrelsens hjemmeside.

Læs mere om miljøvurderingen af projekt Grøn Gas Lolland-Falster på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktperson i Energistyrelsen:

Katja Scharmann, tlf.: 33 92 66 72, mail: ksc@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark