Få vores nyheder på mail

PSO-tariffen falder i 4. kvartal 2020

Nyhed   •   Sep 16, 2020 12:26 CEST

Billede: Colourbox

PSO-tariffen for 4. kvartal 2020 er fastsat til 6,2 øre per kWh. Det er en anelse lavere end PSO-tariffen for 3. kvartal 2020.


Tariffen for 4. kvartal 2020 ligger en anelse under sidste kvartals tarif på 6,6 øre/kWh. Faldet siden 3. kvartal skyldes primært et højere forventet elforbrug i 4. end i 3. kvartal.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 253 kr./MWh (25,3 øre/kWh) i Østdanmark og på 238 kr./MWh (23,8 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er en anelse højere end de særdeles lave elpriser anvendt ved fastsættelse af tarifferne for 2. og 3. kvartal, men stadig lave. Lave forwardpriser øger udgifterne til støtteberettiget produktion, idet lavere elpriser medfører højere tilskud til primært havvindmølleparker.

Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 1,2 mia. kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2019. Dette bidrager i høj grad til at reducere PSO-tariffen.

Den forventede, forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif ender i 2020 på 5,5 øre/kWh, mens den i 2019 var på 3,8 øre/kWh.

Læs specifikation af PSO-tariffen for 4. kvartal 2020

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen, strømproduktion og elforbrug. Da det ikke er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Læs mere om PSO-tariffen på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt
Fuldmægtig Ingeborg Ørbech, irb@ens.dk3392 4944