Få vores nyheder på mail

Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker

Nyhed   •   Okt 09, 2017 07:00 CEST

Foto: Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk

Energistyrelsen har offentliggjort ansøgningsmaterialet til rådgivningsindsatsen til grundbeløbsværker.Ansøgningsskema til den nye rådgivningsindsats er klar til brug og ansøgninger modtages løbende.

Energistyrelsens har oprettet en rådgivningsordning, som tilbyder rådgivning til de værker, der modtager grundbeløbsstøtte. Rådgiverne er konsulenter, som bl.a. gennemgår det enkelte værks situation, tekniske system, regnskaber mv. og hjælper værket med at lave en helhedsplan for, hvordan varmepriserne kan sænkes.

Rådgivningen koordineres af Energistyrelsen, som prioriterer indsatsen og samler informationerne, så der skabes et klart overblik over værkernes udfordringer.

Rådgivningsindsatsen prioriteres til dem, der vurderes at blive ramt hårdest af grundbeløbets bortfald. Samlet er der afsat 8,2 mio. kr. til rådgivning til og med 2019. Ansøgninger modtages løbende på grundbeløb@ens.dk.

Hent ansøgningsmaterialet og læs yderligere om rådgivningsindsatsen

Baggrund
Den 14. juni 2017 vedtog partierne bag PSO-aftalen at oprette to nye ordninger rettet mod kraftvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb: En tilskudsordning til eldrevne varmepumper og en rådgivningsordning til de hårdest ramte grundbeløbsværker. Begge ordninger er finansieret gennem udmøntningen af Den Grønne Klimapulje i juni 2017.

Kontakt: grundbeloeb@ens.dk

Christina Ellegaard Fich, tlf: 33 92 66 46 

Peter Bentzen, tlf: 33 92 75 22 

Sidsel Skov Birkbak, tlf: 33 92 76 19