Gå til indhold
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Nyhed -

Rapport: Sådan forventes telemarkedet at udvikle sig frem mod 2030

5G og fiber vil danne grundlaget for fremtidens trådløse og intelligente samfund, hvilket stiller krav til fortsat implementering af infrastrukturen. Det viser ny rapport om telemarkedet, som Energistyrelsen har fået udarbejdet.

Hvordan vil telemarkedet udvikle sig i de kommende 10 år? Hvad er årsagerne til Danmarks position på telemarkedet? Det er nogle af de spørgsmål, som den nye rapport ”Analysis of the Danish Telecommunication Market in 2030” forsøger at besvare. Rapporten er udarbejdet af Konsulenthuset WIK-Consult for Energistyrelsen.

5G og fiber understøtter Danmarks klimaambitioner

Rapporten viser, at fiber og 5G vil danne grundlaget for fremtidens trådløse og intelligente samfund. Det er derfor nødvendigt, at Danmark fortsætter implementeringen af en fintmasket fiber- og 5G-infrastruktur for at understøtte den grønne dagsorden. Danmarks målsætning om en 70 pct. reduktion af CO2-udledning i 2030 kræver fortsat massive investeringer i den danske teleinfrastruktur og vil derfor være med til at understøtte, at Danmark fastholder sin ledende rolle i f.eks. digitalisering af industrien og det offentlige.

Danmark er i front

Set med internationale øjne står Danmark med et stærkt udgangspunkt for videreudviklingen af teleområdet de kommende 10 år. Det skyldes blandt andet, at der i Danmark er god 4G-dækning, der leverer tjenester med høje hastigheder og lav forsinkelse. Prisen for et mobilabonnement er markant lavere end EU-gennemsnittet. Der investeres massivt i udviklingen af kommunikationsbaserede smart-løsninger, og der er en høj grad af digitalisering i industrien og det offentlige.

Et telemarked i forandring

Hvor mange virksomheder i dag køber tilslutning direkte hos teleselskabet, vil tilslutningen i højere grad indgå som en del af en samlet pakke skræddersyet til den enkelte virksomhed i fremtiden.

Når industrien skal digitaliseres, står den enkelte virksomhed med et valg i forhold til, hvor dybt den skal involvere sig processen. Valget står mellem alt fra en fuldstændig outsourcing af digitalisering og til at drive sit eget net. Meget tyder på, at nettets størrelse vil være afgørende for dette valg.

Teleoperatører står også med valget, om de vil byde ind på nogle af disse nye markeder for digitalisering, eller om de vil fokusere på at levere den basale infrastruktur.

Derudover forventes tendensen med mere streaming og mindre flow-TV at accelerere.

Den grønne dagsorden og telemarkedet vil komplementere hinanden. Gennem intelligent styring af f.eks. bygninger og gadebelysning, kan CO2-udledningen reduceres markant, ligesom brugen af gødning og sprøjtemidler kan reduceres ved brug af kunstig intelligens.

Offentlige myndigheder spiller en afgørende rolle for at levere gode og stabile markedsvilkår. Analysen identificerer en række fokusområder for at gøre Danmark klar til den næste generation af telekommunikation:

  • Regulatoriske tiltag til at fremme udrulning af nye net
  • Incitamenter til at fremme investeringer
  • Støtte til udrulning af teleinfrastruktur i tyndtbefolkede områder
  • Rejsning af master i forbindelse med udrulningen af 5G
  • Potentialet i synergier mellem de forskellige områder, herunder elektronisk kommunikation, energi, industripolitik, transport, landbrug, sundhed og uddannelse.

Læs den fulde rapport (på engelsk)

Fakta om rapporten

  • Konsulenthuset WIK-Consult har for Energistyrelsen foretaget en analyse af forventningerne til det danske telemarked frem mod 2030. Analysen skal give inspiration til Energistyrelsens arbejde på teleområdet de kommende år.
  • Analysen bygger på en gennemgang af en række konkrete use cases inden for smart energi, smart cities, intelligente transportsystemer, smart sundheds- og hjemmepleje, e-learning og fjernarbejdspladser samt smart landbrug. Endelig inddrager analysen interviews med relevante interessenter, herunder tele-, tjeneste- og OTT-udbydere, erhvervsbrugere, forbrugere og forbrugerorganisationer samt ekspertudsagn fra industrien og universiteter.

Kontakt

Teamleder, Peter Johnson, +45 33 92 75 51, pjo@ens.dk

Specialkonsulent Dennis Tipsmark Lykke, +45 33 92 75 79, dly@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark