Gå til indhold
Regeringen byder Total velkommen til Danmark

Nyhed -

Regeringen byder Total velkommen til Danmark

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse: Salget af Mærsks olie- og gasforretning til Total skaber ro om aktiviteterne i Nordsøen og sikrer udbygningen af Tyrafeltet. Samtidig samler det franske selskab deres aktiviteter fra Norge og Holland i et nyt hovedkontor i Danmark, hvilket betyder vækst og udvikling i Danmark. Så det er en rigtig god nyhed for Danmark.

Det er en historisk begivenhed, at Mærsk sælger deres olie- og gasforretning til Total, der er et af verdens største olie- og gasselskaber.

Total vil overtage alle Mærsks forpligtelser – herunder den fulde genopbygning af Tyra. Total vil samtidig samle deres aktiviteter fra Norge og Holland i et nyt hovedkontor i Danmark, hvilket betyder vækst og udvikling i Danmark.

Det er en virkelig stærk køber, der kommer på banen. Og jeg har den største tillid til, at Total vil fortsætte med at sikre, at Danmark får store indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen,siger energi,- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som byder Total velkommen og ser frem til et godt samarbejde i årene fremover.

Der er tale om et salg af en kommerciel virksomhed, som ikke har noget med statens ejerskab eller indtægter fra Nordsøen at gøre. Mærsks salg af olie- og gasaktiviteterne påvirker derfor ikke statens deltagelse i Nordsøen.

”Staten deltager fortsat med 20 pct. af DUC gennem Nordsøfonden. Den danske stat vil forsat få skatteindtægter fra Total i Nordsøen, ligesom vi får skatteindtægter fra Shell og Chevron, der jo også er udenlandske virksomheder,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Det er Energistyrelsen, der skal godkende overdragelsen. Godkendelsen er følge loven betinget af, at Total har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne varetage opgaven.

Fakta:

  • Statens samlede indtægter fra indvindingen af kulbrinter i Nordsøen beløber sig i perioden 1963-2015 til 415 mia. kr. i 2015-priser.
  • Det er Energistyrelsen, der skal godkende overdragelsen i medfør af undergrundsloven og Eneretsbevillingen. En godkendelse skal ifølge undergrundsloven være betinget af, at køberen har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne varetage opgaven. Derudover skal selskabet også udøve virksomheden sådan, at samfundet har mest mulig indsigt i og gavn af denne.
  • Energistyrelsen kan derudover ifølge undergrundsloven fastsætte yderligere vilkår for godkendelsen af overdragelsen.
  • A.P. Møller-Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S er i dag bevillingshavere til Eneretsbevillingen.
  • For at assistere A.P. Møller–Mærsk til at udnytte Eneretsbevillingen bedst muligt blev Dansk Undergrunds Consortium (DUC) oprettet i 1962. DUC er i dag et joint venture mellem A. P. Møller-Mærsk A/S (31,2 pct.), Shell (36,8 pct.), Chevron (12 pct.) og statsdeltageren Nordsøfonden (20 pct.), som samarbejder om at producere olie og gas fra eneretsbevillingens område i Nordsøen.
  • Mærsk Olie og Gas A/S er operatør på de felter som hører under Eneretsbevillingen i Nordsøen.

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 41729184

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark