Gå til indhold
Regeringen lukker for efterforskning og boring efter olie- og gas på land i Danmark

Nyhed -

Regeringen lukker for efterforskning og boring efter olie- og gas på land i Danmark

Pressemeddelelse udsendt af Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet d. 22. februar 2018:

Regeringen sætter i dag en historisk milepæl i dansk energi- og klimapolitik og lukker ned for efterforskning og boringer efter olie, gas og skifergas på land og i de indre farvande i Danmark. Regeringen har lyttet til de lokale bekymringer, og afviser derfor også den aktuelle ansøgning om at søge efter olie og gas på Lolland-Falster. 

Efter mere end 80 år med søgninger og boringer efter olie og gas på land og i de indre farvande i Danmark uden at gøre fund af kommerciel betydning, sætter regeringen nu en historisk milepæl i dansk energi- og klimapolitik.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) lukker nu ned for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie- og gas på land og i indre farvande.

”For regeringen er det afgørende, at der er lokal og national opbakning til energi- og klimapolitikken, uanset om det gælder olie- og gasefterforskning eller opstillingen af eksempelvis vindmøller. Vi lytter til lokale bekymringer, og vi vil gerne give de lokale borgere så gode muligheder for at blive hørt og få indflydelse som muligt. Ved at lukke ned for olie- og gasefterforskning på land siger vi klart til danskerne, at de ikke længere skal være bekymrede for, at der skal bores efter olie og gas i deres lokalområder. Det gælder især på Lolland-Falster, hvor der jo aktuelt er stor bekymring. De kan nu ånde lettet op.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Samtidig afviser energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) den aktuelle ansøgning til tilladelse til olie- og gasefterforskning på Lolland-Falster.

Efterforskning efter olie og gas vil fremover være fokuseret i Nordsøen, hvor der stadig er et stort potentiale, som kan understøtte regeringens ambitioner om en grøn omstilling af Danmark.

Regeringen præsenterer i foråret sit energiudspil, der skal bidrage til den grønne omstilling frem mod 2030.

”Det skal være slut med at bore efter olie, gas og skifergas på land og i de indre farvande i Danmark. Derfor siger vi nu klart, at olie- og gasefterforskning på land hører fortiden til. I fremtiden vil al efterforskning og boring efter olie og gas i Danmark ske i Nordsøen, hvor der stadig er et markant potentiale, som sikrer staten indtægter til stor gavn for vores velfærd og velstand, og indtægter som er et vigtigt bidrag til regeringens ambitioner om at sætte turbo på Danmarks grønne omstilling,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Fakta

  • Der er blevet efterforsket efter olie- og gas på land og i de indre fravande i Danmark i mere end 80 år, men der er aldrig gjort kommercielle fund.
  • Siden etablering af den nuværende åben dør-procedure for olie og gas i 1997 har der været meddelt 27 tilladelser (heraf 17 på land og i indre farvande). Alle tilladelserne er tilbageleveret igen, fordi det ikke er lykkedes at finde olie eller gas af kommerciel betydning.
  • Der er aktuelt kun én ansøgning om efterforskning efter olie og gas på land i Danmark. Det er fra et hollandsk selskab, der har søgt om tilladelse til efterforskning på Lolland-Falster. Med regeringens beslutning vil den ansøgning nu blive afvist.
  • GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland) og Energistyrelsen har foretaget en opdateret vurdering af olie- og gaspotentialet på land og i de indre farvande. De vurderer, at der samlet set ikke er et potentiale af samfundsmæssig betydning på land i Danmark.
  • Kun to områder af Danmark har et olie- og gaspotentiale på land og i det indre farvande. Det drejer sig om Syddanmark, hvor potentialet vurderes til at være begrænset og usikkert. Det andet område er Nordjylland, hvor det ikke er sandsynligt at gøre fund af samfundsmæssig betydning. Vurderingerne udgør skøn med usikkerheder, så det kan principielt ikke afvises, at der kan gøres olie-/gasfund af kommerciel værdi på land og i indre farvande.
  • Beslutningen betyder, at al efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark i fremtiden begrænses til Nordsøen, hvor der er et markant potentiale.

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso

Telefon 41 72 91 84

Mail jesca@efkm.dk


Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark