Gå til indhold

Nyhed -

Rejseholdet: Store varmepumper gavner udnyttelsen af vindstrøm

I ny rapport deler Energistyrelsen de erfaringer, som rejseholdet for store eldrevne varmepumper med tilhørende tilskudsordning har opnået i sin opstartsperiode.

En større mængde vindstrøm kan bruges til fjernvarmeproduktion, hvis man i fjernvarmesektoren etablerer store eldrevne varmepumper. Det er en af konklusionerne i rapporten Evaluering af initiativerne for rejsehold og tilskudsordning for store varmepumper i fjernvarmeforsyningen”.

Med de store varmepumper sikrer man nemlig en optimal udnyttelse af energien fra vedvarende energikilder og medvirker samtidig til den grønne omstilling af energisystemet.

Energistyrelsens rejsehold

Energistyrelsens rejsehold for store eldrevne varmepumper blev sat i verden i maj 2015 og har til formål at hjælpe fjernvarmeværker med screening af konkrete projekter med henblik på implementering af varmepumpeløsninger. Rejseholdet har sideløbende indsamlet viden gennem kontakt med fjernvarmesektoren, rådgiverbranchen og andre interesserede og her tegner der sig et billede af, at varmepumper i teknologisk henseende er moden og klar til udrulning.

Samtidig med at der blev afsat midler til rejseholdet på Finansloven 2015, blev der også etableret en tilskudsordning, som gennem støtte skal dokumentere de driftsmæssige og selskabsøkonomiske fordele for fjernvarmeværkerne ved at etablere store varmepumper og dermed kickstarte udbygningen. Rapporten indeholder også en beskrivelse af de tekniske-, drifts- og selskabsøkonomiske forhold for de ni decentrale fjernvarmeværker, som har modtaget støtte til at installere en stor eldreven varmepumpe.

Rejseholdet og tilskudsordningens primære målgruppe er de ca. 235 naturgasbaserede mindre og mellemstore decentrale fjernvarme- og kraftvarmeværker, som i dag helt eller delvist har deres varmeproduktion baseret på naturgasfyret kraftvarme eller naturgasfyret fjernvarme, og som alle liggeruden for de centrale fjernvarmeområder.

Varmepumpe kan være godt alternativ

En del værker undersøger lige nu alternative muligheder for at etablere nye varmeproduktionsenheder, som kan være med til at fastholde varmepriserne. Specielt for de værker, hvor den nuværende støtte i form af grundbeløbet udløber med udgangen af 2018, vil omstilling til eldrevne varmepumper kunne medføre en god selskabsøkonomi i forhold til fortsat naturgasdrift.

En tilskudsordning til investeringer i varmepumper er i sig selv ikke tilstrækkelig til at ændre konkurrenceforholdet med biomasse- og solbaseret varmeproduktion. Rapporten vurderer dog, at investeringstilskud i mange tilfælde kan medvirke til at fremskynde en investeringsbeslutning hos værkerne.

Også fremadrettet er der behov for at se på mulighederne for at fremme udbredelsen af store eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme og varmepumper i tilknytning til udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder.

Rejseholdet fungerer som et rådgivningsteam, der opsamler viden og information om mulighederne for at etablere varmepumper. Rejseholdet har fokus på de barrierer, der kan hindre en øget udbygning med store eldrevne varmepumper.

Store varmepumper kan være fordel sammen med decentral kraftvarme

Energistyrelsen offentliggør samtidig baggrundsrapporten ”Karakteristik af målgruppe og komparativ analyse af udvalgte decentrale anlægskoncepter med store varmepumper - forberedelse af demonstrationsprogram for store eldrevne varmepumper”, der blev udarbejdet sidste år af ENERGIANALYSE.DK for Energistyrelsen som input til tilrettelæggelsen af arbejdet for Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper. Rapporten konkluderer, at store eldrevne varmepumper kan give økonomiske fordele, hvis de indpasses i fjernvarmeforsyningen i kombination med decentral naturgasbaseret kraftvarme.

Kontakt:
Specialkonsulent Jørgen Risom, Center for Forsyning,tlf.: 25 72 82 93, jri@ens.dk
Fuldmægtig Lasse Filtenborg Nissen,Center for Forsyning, tlf.: 25 72 82 94, lfn@ens.dk
Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark